Loading...

Dřevořez u nádraží ČD v Odrách

Deutsche Übersetzung...

Tento dřevořez vznikl z příkladné spolupráce Českých drah s. p., Města Oder a Historicko-vlastivědného spolku v Odrách v letech 2009 – 2010. V roce 2009 bylo nutno řešit neuspokojivý zdravotní stav dvou stromů rostoucích v travnatém ostrůvku před železničním nádražím. Při místním ohledání dne 13.8.2009 bylo zjištěno, že jasan je napaden dřevokaznou houbou, způsobující silné prosychání koruny a lípa s prořídlou korunou, z velké části napadena jmelím bílým.

Poněvadž by ani nákladné odborné ošetření nevedlo ke zlepšení zdravotního stavu a k zajištění bezpečnosti obou stromů, bylo Odborem životního prostředí Městského úřadu Odry, povoleno skácení jasanu a lípy s podmínkou jejich nahrazení dvěma novými javory. Zástupkyně ČD na tomto jednání navrhla Městu Odry, aby torzo lípy využilo k dřevořezbě propagující Odersko. Záměr byl schválen Radou města Oder, takže se provedení dřevořezeb mohl zhostit člen Historicko-vlastivědného spolku Odry – pan Petr Kučerka st. z Oder.

pred-kacenimpred-kacenimpred-kacenim

Nejdříve Ing. M. Opršal, M. Polomíček a další pracovníci zaměstnaní u městské veřejné služby, odkornili a oloupali třímetrové torzo lípy a horní řeznou ránu natřeli herbicidem. Poté stolař Pavel Kučerka z Klokočova torzo kmene opatřil kuželovou dřevěnou stříškou, takže jeho otec - pan Petr Kučerka z Oder mohl začít s prací na dřevořezu. Vhodné náměty byly odsouhlaseny na schůzce Historicko-vlastivědného spolku Odry. Pak si pan Kučerka shromáždil předlohy ve vhodném měřítku a v červnu 2010 zahájil řezbářskou práci.

pracekucerkaprace

Takto jste ho mohli zastihnout při činorodé práci například 24. června 2010:

kucerkakucerkakucerka          

Práce pana Kučerky zajímala i spoluobčany cestující vlakem.

kucerkapracekucerka         

Konečná podoba dřevořezu nafocená v červenci 2010:

drevorezdrevorezdrevorezdrevorez             

Dřevořez se snaží přiblížit nejzajímavější památky horního Poodří kolem řeky Odry od jejího pramene po Moravskou bránu. Jejich polohu v horním Poodří ukazuje tato mapa (čísla u červených bodů odpovídají číslům jednotlivých zajímavostí):

mapa-zajimavosti 

Povrchovým dřevořezem tak pan Kučerka postupně ztvárnil následující motivy:

Slezskou orlici, poněvadž město Odry historicky patří do Slezska. Znakem Slezska jako celku je černá orlice s královskou korunou a s perisoniem ve zlatém poli. Perisonium (též pružec) je páska ve tvaru půlměsíce přes prsa ptáka, někdy může mít uprostřed křížek a být zakončená trojlístky. Touto páskou se pták připevňoval na štít.

Znak města Oder, které je prvním městem na řece Odře od jejího pramene a které na vznik tohoto dřevořezu finančně přispělo. Znak města zpodobňuje historickou strážní věž, která v minulosti stála nad Odrami na Dobešovském kopci pod Dvořiskem. Na modrém štítě stojí na trámové konstrukci dřevěná věž zlaté barvy s cimbuřím o čtyřech stínkách a se zlatou valbovou střechou se dvěma zlatými makovicemi.

slezska-orliceslezska-orliceznak-oderznak-oder               

Železniční motivy – okřídlené kolo, datum 15.10.1891, kdy byl slavnostně zahájen provoz na železniční trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, parní vlak a vodní jeřáb v minulosti používaný k doplňování vody do parních lokomotiv. Historii tratě připomínají jízdy zvláštních vlaků, budovy původních zastávek a například i zachovalý vodní jeřáb v Klokočově.

zeleznicni-motivyzeleznicni-motivyzeleznicni-motivy     

Ze zajímavostí horního Poodří dřevořez obsahuje tyto motivy:

1. Pramen řeky Odry u Kozlova - vyřezané motivy spojuje řeka Odra, která pramení na území Vojenského újezdu Libavá poblíž vesnice Kozlov pod nevýrazným vrcholem Fidlova kopce. Městu Odrám dala tato řeka jméno a jeho „život“ je s ní úzce spojen. Jedná se o evropský veletok protékající Polskem a po hranici Německa její vody vtékají přes Štětínský záliv do Baltského moře. Pramen Odry na dřevořezu přibližuje altánek nad pramenem pod předešlými znaky.

pramenpramenpramen 

K pramenu řeky Odry vede z Kozlova červeně značená trasa KČT.

pramen-odrypramen-odrypramen-odry         

Řeku Odru na dřevořezu zobrazují vlnky vyřezané nad řezbou kostela ve Staré Vodě. Fotografie Odry coby potůčku a říčky byly pořízeny na území Vojenského újezdu Libavá.

odraodraodraodra              

2. Hospoda „U pramene“ v Kozlově – zde se můžete po návštěvě pramene občerstvit. Dřevořez zobrazuje tuto hospodu v minulosti, novou hospodu téhož jména ukazují fotografie pořízené v roce 2011.

kozlovkozlovkozlov 

3. Zděný větrný mlýn v Městě Libavá - byl po roce 1989 péčí armádního vedení Vojenského újezdu Libavá obnoven.

vetrak-libavavetrak-libavavetrak-libavavetrak-libava   

4. Kostel sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě – je velmi atraktivní církevní památkou horního Poodří, která je postupně obnovována díky prostředků ministerstva obrany. Pořádají se zde pravidelné poutě a na jeho obnově se velmi aktivně podílejí skauti. Dřevořez ukazuje kostel v pohledu od příjezdové cesty. Nad ním pod stříškou si můžete všimnout „vizitky“ řezbáře: „Petr Kučerka Odry L. 2010 P.“

stara-vodastara-vodastara-vodastara-vodastara-voda

5. Královská studánka ve Staré Vodě – nachází se pod kostelem. V obnovené kapli sv. Anny vyvěrá silný pramen kvalitní pitné vody. S touto studánkou je spojena pověst o polském králi. Kapličku původního vzhledu v posledních letech obnovili skauti.

kralovska-studankakralovska-studankakralovska-studankakralovska-studanka 

6. Skála P. Marie u Spálova – toto poutní místo je opředeno pověstí o záchraně švédského vojáka za Třicetileté války zjevenou P. Marií, jejíž zásluhou ve skalní sluji vytryskl pramen. Naleznete jej v údolí řeky Odry nad Klokočůvkem. Je v péči římskokatolické farnosti ve Spálově a tamních věřících. Pramen poskytuje všem poutníkům skvělé osvěžení.

mariaskalamariaskalamariaskalamariaskala 

7. Přírodní památka Vrásový soubor u Klokočůvku – toto chráněné území je ukázkou bohatého vrásnění kulmu Nízkého Jeseníku.

vrasovy-souborvrasovy-souborvrasovy-souborvrasovy-soubor 

8. Švédská skála u Spálova – skalnatý ostroh nad řekou Odrou a potokem Bralným, kde se za Třicetileté války ukrývali obyvatelé Spálova před švédskými vojáky a kde bývalo i hradiště. V současnosti zde zřídily Lesy ČR s. p. vyhlídkový altánek, odkud je nádherný výhled do údolí říčky Čermné a řeky Odry k Heřmánkám.

svedska-skalasvedska-skalasvedska-skalasvedska-skala 

Na Švédské skále najdete nápisy vytesané do skal luboměřským písmákem Rudolfem Míkem, které připomínají významnost tohoto místa. U přilehlé lesní cesty zvané Rovenská, stojí tabule upozorňující turisty na tento skalní ostroh.

svedska-skalasvedska-skalasvedska-skala 

9. Dřevěná zvonička a kamenný kříž v Jakubčovicích n. O. – unikátním zástupcem drobné církevní architektury horního Poodří je dřevěná zvonička ze 17. století krytá šindelem. Stojí na návsi v Jakubčovicích n. O. vedle kamenného kříže z konce 19. století.

zvonickazvonickazvonickazvonicka 

10. Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách – jedná se o unikátně zachovalou technickou památku v místní části města Oder - Loučkách, která je postupně obnovována do provozuschopného stavu.

mlyn-weselskymlyn-weselskymlyn-weselsky 

Vodní mlýn již nyní nabízí možnost prohlídky a ubytování.

mlyn-weselskymlyn-weselskymlyn-weselskymlyn-weselsky 

11. Památný strom Novoveský dub v Loučkách – zástupcem zajímavé přírody horního Poodří jsou památné stromy. Jedním z nich je Novoveský dub (dub letní) rostoucí v místní části města Oder – Loučkách v Kolonce (dříve Nová Ves) u nově zřízené železniční zastávky.

novovesky-dubnovovesky-dub novovesky-dubnovovesky-dub

12. Ocelový most a kaple v Loučkách – v Loučkách můžete najít další dvě zajímavosti – jednak novogotickou kapli P. Marie Růžencové z počátku 20. století a rovněž ocelový obloukový most přes řeku Odry, který původně stával přes řeku Moravici v místě stávající Kružberské přehrady u Kerhartic a který převzal funkci za původní dřevěný krytý most.

ocelovy-mostocelovy-mostocelovy-most 

13. Kostel sv. Bartoloměje v Odrách – v samotných Odrách, jejichž centrum je chráněno jako městská památková zóna, je nejvýznamnější stavební i církevní památkou kostel sv. Bartoloměje.

kostelkostelkostelkostel 

V kostele se nacházejí obnovené varhany, na nichž se pořádají pravidelné koncerty.

interierinterierinterierinterier 

14. Kostelní zvon – kostel sv. Bartoloměje v Odrách skrývá ve své věži druhý nejstarší zvon na Moravě pocházející z roku 1374.

zvonzvonzvonzvon 

15. Kašna na náměstí v Odrách – zástupcem uměleckých památek na dřevořezu je kašna na Masarykově náměstí v Odrách od sochaře Emila Zimmermanna z roku 1897.

kasnakasnakasna 

16. Bývalá katovna v Odrách – nad náměstím se v Odrách nachází bývalá katovna, v níž nově vzniká muzeum městského práva.

katovnakatovnakatovna 

17. Středověká bašta v Odrách – v městské památkové zóně Odry se z doby středověkého městského opevnění dochovala na Pásové ulici kamenná bašta.

bastabasta basta

V baště má Historicko-vlastivědný spolek Odry zřízenu drobnou expozici věnovanou historii města.

bastabastabastabasta

18. Historická těžba galenitu – v okolí města Oder se historicky těžila stříbrná ruda (galenit) např. ve Zlatém dole pod Pohoří. Naleznete jej na 7. zastavení naučné stezky Stříbrný chodník vycházející z Oder. Galenit se zde vyskytuje i dnes a můžete jej nalézt také v korytě Zlatého potoka.

husitstvigalenitgalenit 

19. Památník J. G. Mendela v Hynčicích – poslední památkou upomínající na významného rodáka Poodří je rodný dům J. G. Mendela v místní části obce Vražné – Hynčicích.

pamatnikpamatnikpamatnik

Je zde zřízena muzejní expozice a cyklistická základna s ubytováním.

j-g-mendelpamatnikj-g-mendelpamatnik 

Pan Kučerka se řezbářství věnuje od svého odchodu na důchod. Jeho oblíbenými pracemi jsou plošné dřevořezy, kterými například zdobí klátové úly. Řezbářskou dílnu má u svého syna Petra v Klokočůvku.

kucerkakucerkaplastikakucerka 

K tomu, aby mohl i nadále svou prací dělat druhým radost, mu přejeme hodně zdraví, elánu a pohody.

Za Historicko-vlastivědný spolek Odry: Petr Lelek - 2012

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .