Loading...

Lesní druhy vzácných rostlin

Kromě květnatých luk můžete chráněné a vzácnější druhy rostlin objevit i lesích, především však v lesích s původní druhovou skladbou dřevin a s citlivým hospodařením.

Nejatraktivnější chráněnou rostlinou listnatých lesů, je v červnu kvetoucí lilie zlatohlavá, Lilium martagon L. (ve vyhlášce MŽP patří do kategorie ohrožených druhů). Její nejbohatší lokalitou je les na východním okraji kamenolomu v Jakubčovicích n. O., dále ji můžete potkat na horním konci vesnice Podlesí u Budišova n. Bud. a vzácně i na svazích Pohořského kopce mezi Mankovicemi a Suchdolem n. O.

lilie-zlatohlavalilie-zlatohlavalilie-zlatohlavakamenolom-jakubcovice

 Dalším atraktivní rostlinou suťových

lesů, která v minulosti patřila k chráněným druhům, je v červnu kvetoucí udatna lesní, Aruncus vulgaris Rafin. (není sice chráněná, ale v Červeném seznamu patří mezi druhy vzácnější vyžadující další pozornost). Vyskytuje se v údolí říčky Čermné nad železniční zastávkou Klokočov nebo u Heřmánek v okolí Rovenské cesty a v zátočině řeky Odry nad obcí.

udatna-lesnililie-zlatohlavalilie-zlatohlava

Člověkem nejvíce ovlivňovaným nezastavěným ekosystémem jsou pole. Z logiky věci by se dalo předpokládat, že na polích nemůžeme nalézt žádný chráněný nebo vzácnější druh rostliny. Opak je pravdou. I zde lze nalézt kdysi běžné druhy, které se změnami hospodaření, ale především intenzifikací zemědělské výroby, z krajiny vytratily. Takovým druhem je např. chrpa modrá, Centaurea cyanus L. (není sice chráněná, ale v Červeném seznamu je uvedena mezi druhy vzácnější vyžadující další pozornost). Na okrajích polí ji naleznete např. u Louček nebo mezi Dobešovem a Veselím.

chrpa-modrachrpa-modralokalita-dobesov

Pokud se chcete dozvědět o jednotlivých rostlinách více, doporučuji Vám navštívit internetové stránky http://botany.cz/cs/. Při setkání s těmito chráněnými a vzácnějšími rostlinami respektujte, prosím, jejich statut, netrhejte je a nepoškozujte jejich biotop. Jen se potěšte pohledem na ně a pokud můžete přispět k jejich ochraně, učiňte tak. Příroda Vám bude vděčná.


Autor textu a fotografií: Petr Lelek, Jakubčovice n.O.

(jk-2012)


Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .