Loading...

Rostliny vstavačovité (orchideje)

V příloze č. II. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a o prováděcí vyhlášku MŽP č. 395/1992 Sb. v platném znění (dále jen „vyhláška MŽP“), naleznete seznam zvláště chráněných rostlin. Mimo tyto chráněné druhy je řada dalších druhů, které obsahuje Červený seznam vzácnějších druhů rostlin ČR.


Květen je v horním Poodří obdobím květu nejhezčích chráněných druhů rostlin – našich orchidejí. Asi nejpočetnějším druhem je prstnatec májový (širolistý) Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh (ve vyhlášce MŽP patří do kategorie ohrožených druhů). Tato vstavačovitá rostlina s fialovočervenými květy a s fialově skvrnitými listy je ústředním druhem Přírodní rezervace Královec na západním okraji městyse Spálova. Od poloviny května zde můžete vidět stovky kvetoucích rostlin.

pr-kralovecprstnatec-majovyprstnatec-majovyprstnatec-majovy

Další menší lokality s výskytem prstnatců májovýchjsou např. mokřad u Spálova zvaný Ptáčnice, mokřad nad vodní nádrží Vítovka nebo vlhká louka pod pastvinami v Klokočově. Prstnatce se vyskytovaly i na řadě dalších lokalit, které však vzaly za své před rokem 1989 prováděním tzv. náhradních rekultivací a po tomto roku zanedbáním pravidelné péče o nehnojené mokřady.

pastviny-klokocovmokrad-ptacniceprstnatec-majovymokrad-vitovka

O něco později rozkvétá vstavač mužský znamenaný, Orchis mascula L. subsp. SPECIOSA (Mutel) Hegi (ve vyhlášce MŽP je jmenován v kategorii ohrožených druhů). Nejvíce jich naleznete v okolí Dobešovského potoka mezi Dobešovem a Jakubčovicemi n. O.

lokalita-dobesovvstavac-muzsky-znamenanyvstavac-muzsky-znamenanyvstavac-muzsky-znamenany

V červnu kvete třetí vstavač s růžovými květy a fialovou kresbou prstnatec Fuchsův, Dactylarhiza Fuchsii (Druce) Soó (ve vyhlášce MŽP je uveden v kategorii ohrožených druhů). Jeho lokality naleznete v Jakubčovicích n. O. u fotbalového stadionu nebo na bývalé pastvině nad bývalým kravínem.

lokalita-jakubcoviceprstnatec-fuchsuvprstnatec-fuchsuvlokalita-jakubcovice

V druhé půlce června rozkvétá bílými a voňavými květy vemeník dvoulistý, Platanthera bifolia (L.) Rich. (ve vyhlášce MŽP je uveden v kategorii ohrožených druhů). V minulosti byl hojnější díky většímu rozsahu pastvin - např. v Odrách na bývalé sjezdovce, v jabloňovém sadu nebo na okrajích pastvin v Loučkách a v Jakubčovicích n. O. V současnosti jej naleznete pod pastvinami v Klokočově nebo na Červené hoře.

pastviny-klokocovvemenik-dvoulistyvemenik-dvoulisty

Ještě později rozkvétá zelenavý nenápadný vstavač kruštík širolistý, Epipactis Helleborine (L.) Crantz. (není sice chráněn, ale v Červeném seznamu je zařazen mezi druhy vyžadující další pozornost). Na Odersku roste u silnic (např. z Jakubčovic n. O. na Potštát nebo z Vítkovy na Heřmanice u Oder) a naleznete jej i na lesních loukách u Červené hory.

krustik-sirokolistykrustik-sirokolistykrustik-sirokolisty

Velmi vzácně můžete zastihnout na východním okraji kamenolomu v Jakubčovicích n. O. začátkem června bíle kvetoucí okrotici dlouholistou, Cephalanthera longifolia (L.) Frisch. (ve vyhlášce MŽP patří do kategorie ohrožených druhů). Je nenápadná, takže se může vyskytovat i jinde. Roste v teplejších listnatých lesích s přirozenou dřevinnou skladbou.

okrotice-dlouholistaokrotice-dlouholistanad-lomem

Posledním a ještě stále poměrně hojnýmzástupcem našich orchidejí je zelenavě kvetoucí a nenápadný bradáček vejčitý, Listera ovata (L.) R. Br. (není sice chráněn, ale v Červeném seznamu je zařazen mezi druhy vyžadující další pozornost). Na Odersku roste nejčastěji u lesních okrajů na pravidelně kosených loukách. Vyskytuje se i na PR Královec u Spálova. Žel, mulčované louky tomuto druhu nesvědčí.

bradacek-vejcitybradacek-vejcitylouky-spalovbradacek-vejcity


Autor textu a fotografií: Petr Lelek, Jakubčovice n.O.

(jk-2012)


Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .