Loading...

Zajímavé rostliny

Zajímavými rostlinami jsou plavuně,

které se zasloužily o vznik uhelných slojí. Chráněným druhem je plavuň pučivá, Lycopodium annotinum L. (ve vyhlášce MŽP je vedena v kategorii druhů ohrožených), který vzácně roste v jehličnatých lesích např. u Dobešova nebo u Kružberské přehrady.

plavun-puciva

Častějším a dnes již nechráněným druhem

je plavuň vidlačka, Lycopodium clavatum L., jejíž výtrusy z dvojitých „klásků“ byly v minulosti využívány v lékařství a při výrobě bengálských ohňů. Tento druh plavuně je rovněž vázán na jehličnaté lesy a s oblibou doprovází nově zřizované lesní svážnice – např. mezi Jakubčovicemi n. O. a Dobešovem nebo v údolí říčky Čermné nad železniční zastávkou Klokočov.

plavun-vidlackaplavun-vidlacka

Z chráněných bylin jako první na jaře

kvetou sněženky podsněžník, Galanthus nivalis L. (ve vyhlášce MŽP je vedena v kategorii ohrožených druhů), které najdete na loukách a v okraji lesa v údolí Něčínského potoka na hranici s Vojenským výcvikových prostorem Libavá. Další rozsáhlé porosty sněženek objevíte v místě zaniklé vesnice Barnov (Olověná) ve VVP Libavá nebo např. v zahradě bývalé školy v Klokočůvku.

snezenka-podsnezniksnezenka-podsnezniksnezenka-podsnezniksnezenka-podsneznik

Začátkem května rozkvétá v údolí řeky Odry nápadná chráněná rostlina měsíčnice vytrvalá, Lunaria rediviva L. (ve vyhlášce MŽP je vedena v kategorii ohrožených druhů). Jedná se o vyšší vytrvalou rostlinu s bledě fialovými květy, z nichž se na podzim vyvinou typické blanité šešule, kterým se říká „Jidášovy penízky“ a využívají se do suchých vazeb. Můžete ji najít u řeky Odry v okolí Klokočůvka a Spálova – např. u Skály P. Marie, v Heřmánkách i výše proti proudu u Vojenského prostoru Libavá.

mesicnice-vytrvalamesicnice-vytrvalamesicnice-vytrvalamesicnice-vytrvala

Začátek května rozkvétá

žlutými květy nepůvodní chráněná rostlina tařice skalní, Aurinia saxatilis L. (ve vyhlášce MŽP je vedena v kategorii ohrožených druhů). Ta byla vysazena v opuštěném kamenolomu u silnice vedoucí z Oder do Pohoře.

tarice-skalnitarice-skalnitarice-skalni

Ve stejném období kvete

bílými květy na Stříbrném jezírku (chráněné území v kategorii Přírodní památka) mezi Pohoří a Jestřábím další nepůvodní vysazená chráněná rostlina vachta trojlistá, Menyanthes trifoliata L. (ve vyhlášce MŽP je vedena v kategorii ohrožených druhů).

vachta-trojlistavachta-trojlistavachta-trojlista

 

 

 

Další nepůvodní druh chráněné rostliny

na stejné lokalitě (Stříbrné jezírko) kvete později v létě. Jedná se rovněž o bahenní rostlinu - ďáblík bahenní, Calla palustris L. (ve vyhlášce MŽP je vedena v kategorii ohrožených druhů).

dablik-bahennidablik-bahenni


Autor textu a fotografií: Petr Lelek, Jakubčovice n.O.

(jk-2012)


Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .