Loading...

Zajímavé mapy na internetu

 Asi nejužívanější internetovou mapovou aplikací jsou mapy na internetovém serveru https://www.seznam.cz/ na webové adrese: http://www.mapy.cz/, kde naleznete mapu obecnou, turistickou, letecké (současnou, z roku 2006 a 2003) a historickou....

01 

Pozn.: Pro zvětšení výřezu mapy na obrazovce použijte tlačítko F11 v horní řadě klávesnice.

U letecké mapy můžete nově při větším zvětšení využít i „ptačí pohled“ umožňující náhled ze 4 bočních pohledů – prozatím jen u některých míst (měst). Ovladač této funkce se nachází v pravém horním rohu mapy.

02 

Další zajímavé mapové servery s aktuálními mapami naleznete na adresách:

http://maps.google.cz/

http://amapy.centrum.cz/

http://mapy.idnes.cz/

http://mapy.1188.cz/

http://mapy.tiscali.cz/

http://www.mapa-mapy.cz/ ad.

Historické mapy

Další mapy, které si můžete na internetu prohlédnout, jsou historické mapy. Velice zajímavou mapovou aplikaci nabízí Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na webových stránkách: http://oldmaps.geolab.cz/. Jedná se o prezentaci starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska, která byla řešena s podporou projektů GA ČR 205/04/0888 - Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska a GA ČR 205/07/0385 - Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720.

03 

Na úvodní straně si nejprve v hlavním menu na levé straně vyberte „Nastavení“ (vlastnosti map ve formátu Zoomify), to si podle potřeby nastavte a pak uložte. Dostanete se opět na hlavní stránku, kde si z hlavního menu vyberte mapy, které si chcete prohlédnout. Máte možnost si vybrat ze čtyř různých mapování:

- I. vojenské mapování – josefské, prováděné v letech 1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800. Je možno si vybrat Čechy, Moravu a Slezsko. Odry, které ležely u hranice Moravy a Slezska, se nacházejí jak na mapách Slezska (mapový list č. 25) tak i na mapách Moravy (mapový list č. 29)

04 

05 

- II. vojenské mapování – Františkovo, prováděné v letech 1836-1852, měřítko 1: 28 800. Je možno si vybrat Čechy a Moravu. Odry se nacházejí v nabídce Moravy na mapovém listu O_6_VII.

06 

- III. vojenské mapování - Františko-josefské, prováděné v letech 1876-1878 (Morava a Slezsko), 1877-1880 (Čechy), měřítko 1 : 25 000. Je možno si vybrat mapy měřítek 1:25 000 a 1:75 000. Odersko je možno si prohlédnout jen v měřítku 1:75 000 a jen na mapovém listu č. 4159. Mapový list č. 4160 a mapy v měřítku 1:25 000 prozatím nejsou naskenovány.

07 

- Müllerova mapa Čech z roku 1720 a Müllerova mapa Moravy z roku 1716 ve vydání z roku 1790. Je možno si vybrat Čechy a Moravu. Odry se nacházejí v nabídce Moravy v mapovém čtverci 08.

08 

Další historické mapy z novější doby si můžete prohlédnout na webových stránkách: http://mapy.opevneni.cz/.

09 

Zde je k dispozici šest různých mapování a map:

- Prvorepublikové vojenské mapy (III. vojenské mapování - Františko-josefské), měřítko 1 : 75 000. Odersko je možno si prohlédnout na mapových listech č. 4159 a 4160.

10 

11 

- Prvorepublikové vojenské mapy, měřítko 1 : 200 000. Odersko je možno si prohlédnout na mapových listech č. 4159 a 6-50.

12 

13 

- Mapa Československé republiky v hranicích z roku 1938, měřítko 1 : 750 000.

- Protektorátní vojenské mapy, měřítko 1 : 75 000. Odersko je možno si prohlédnout na mapových listech č. 4159 a 4160.

- Protektorátní mapa, měřítko 1 : 500 000.

- Autoatlas Stýblo z roku 1932, měřítko 1 : 300 000. Odersko je možno si prohlédnout na mapovém listu č. 17 – Opava/Moravská Ostrava.

Zajímavé historické mapy najdete na webových stránkách: http://www.staremapy.cz/, kde naleznete staré a historické mapy Čech, Moravy a Slezska a který funguje jako rozsáhlý mapový rozcestník. Zde stojí za návštěvu např.:

- Digitální knihovna map Vědecké knihovny v Olomouci: http://mapy.vkol.cz/,

- Mollova sbírka map Moravské zemské knihovny v Brně: http://mapy.mzk.cz/,

- Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích: http://archiv.cbvk.cz/historicke_mapy/,

- Digitalizované mapy ze sbírek Západočeského muzea v Plzni: http://www.zcm.cz/mapy/,

- Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd České republiky http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/dejiny-a-soucasnost.ep/,

- a další zajímavé odkazy.

Velmi zajímavý zdroj digitalizovaných map najdete na adrese: http://historickemapy.cuzk.cz/, na níž najdete aplikaci umožňující bezplatné prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) a nově i spolupracujících archivů - Národního archivu, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě. Z nabízených map se nabízí např.:

- Stabilní katastr = umožňuje prohlížení císařských povinných otisků stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska pořízených v letech 1824 – 1843.

14 

- Toposekce = umožňuje prohlížení mapových listů různých vydání topografických sekcí 3. vojenského mapování měřítka 1 : 25 000.

15 

 - Sbírka I = umožňuje prohlížení Sbírky map a plánů do roku 1850.

 16 

Na tomto serveru najdete další odkazy – např. na mapy zadržené Policií ČR.

Tématické mapy

Další mapy, které si můžete na internetu prohlédnout, jsou mapy tématické. Zdařilý je mapový server České informační agentury životního prostředí CENIA: http://kontaminace.cenia.cz/, umožňující národní inventarizaci kontaminovaných míst.

17 

Zde si můžete zvolit letecké mapy současné i historické z 50. let 20. století, které poskytl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) Dobruška. Můžete si zde samozřejmě vyvolat informace o evidovaných starých ekologických zátěžích. U současných a historických leteckých map si můžete udělat představu o změnách krajiny. Takovým příkladem může být např. lokalita bývalé dostihové dráhy v Odrách:

18 

19

Nejkomplexnějším mapovým serverem státní správy je GEOPORTÁL: http://geoportal.gov.cz/web/guest/home, provozovaný agenturou CENIA.

20 

Po zvolení možnosti „Mapy“ se Vám otevře možnost vybrat si z celé řady map v nabídce na pravé straně obrazovky. Tak např. v nabídce „Vrstvy“ si můžete vybrat katastrální mapy, mapové produkty ČÚZK nebo podkladové mapy, v nabídce „Mapy“ si můžete vybrat různé tématické mapy z oblastí životní prostředí, voda, přírodní prvky a jevy, socioekonomické prvky a jevy, doprava, správní členění a podkladové podklady.

21 

22

Další tématické mapy naleznete např. na těchto adresách:

http://www.geologicke-mapy.cz/

http://www.cykloserver.cz/cykloatlas/

http://www.turistika.cz/mapy/

To je jen základní nabídka, další mapy se dají vyhledat např. na mapových serverech krajů a dalších institucí a nabídka se stále rozšiřuje. Přeji Vám příjemné hledání a spoustu nových zajímavých informací.

Ing. Petr Lelek, MěÚ Odry, odbor ŽP

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .