Loading...

HEŘMÁNKY

Na začátku Heřmánek stojí dřevěný sloup s hnízdní podložkou pro čápy bílé a pod ním u silnice vyvěrá pramen pitné s pamětní tabulí - "Jubileum Quelle". Kaple na hřbitově je zasvěcena Neposkvrněnému Početí Panny Marie. U restaurace „Na rozcestí“ roste v zahradě bývalého fojtství památný strom - "Tomčíkův tis".

 

Naproti nádraží, po levé straně tratě, vystupuje z lesního svahu skalnatý ostroh tvořený břidlicemi - "Švédská skála". Zde se podle pověsti ukrývali obyvatelé Spálova před vojsky za válek proti Švédům a archeologické nálezy zde dokládají existenci hradiště. Lesy ČR s. p., polesí Vítkov, zřídily v r. 2000 na "Švédské skále" dřevěný altánek, ze kterého se můžete pokochat nádherným výhledem do údolí říčky Čermné a do údolí řeky Odry na žel. zastávku, Heřmánky a jakubčovický kamenolom.

Žel. zastávka Heřmánky je východiskem zelené turistické značky, která Vás zavede buď do Kamenky nebo do údolí řeky Odry, Něčínského potoka nebo Budišovky. 

Po zelené turistické značce se dostanete i do Klokočůvku (1 km), kde si můžete prohlédnout kapli sv. Antonína Paduánského se skupinou památných lip a s pomníčkem padlých z 1. světové války.

Za Klokočůvkem si můžete prohlédnout přírodní památku "Vrásový soubor u Klokočůvku" a navštívit poutní místo - P. Marii ve Skále, kde je oltářík ve skalním výklenku s pramenem výborné vody. Kolem poutního místa je chatová osada a letní dětské tábory - stálé např. Spálovský mlýn nebo stanové v údolí řeky Odry a Něčínského potoka. V těchto údolích můžete obdivovat zajímavé skalní útvary - skalnaté nárazové břehy řeky Odry, „Peklo“ (dóm po těžbě břidlice), „Čížavice“ (= Orlík s výhledem na Spálovský mlýn), „Častochovské kamenné moře“ na Něčíně.

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .