Loading...

Budišov n/B - Břidlicová stezka

„Břidlicová stezka“ je rozšířenou expozicí v přírodě pro stávající Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou.

1. Muzeum břidlice

Stálá expozice„Břidlice včera a dnes“ mapuje historii i současnost nedoceněné regionální nerostné suroviny – jílové břidlice. K vidění jsou ojedinělé exponáty, historické fotografie a mapy zatopených lomů, historické nářadí i překvapivé umělecké výrobky z břidlice. Ve vybudované štípárně si mohou zájemci naštípat břidlici a vyrobit si malou upomínku.

2. Lokalita „Woodboys“

Staré důlní dílo se nachází cca 2 000 m JV od Budišova nad Budišovkou, na pravém břehu říčky Budišovky, naproti činnému břidlicovému dolu Staré Oldřůvky, B.D.S.O.

3. Lokalita Starooldřůvský mlýn

Kromě pozoruhodné geomorfologie – vrch Rozhledna, pravoúhlý meandr řeky Odry, kamenná žebroví, kamenná moře aj., je zde lokalizována štola „V zátočině“ dlouhá cca 180 m, a důl „Willibaldzeche“, otevřený již zřejmě za Václava II.(1271-1305), pro těžbu Pb – Ag rud, dlouhý cca 1 000 m.

4. Lokalita Staré Oldřůvky – Na skalce

Vytěžené ložisko štípatelných jílových břidlic. Dvě staré hlubinné jámy. Nádherný výhled do okolí z haldy s možností nálezu zkamenělin.

5. Lokalita Pod Starými Oldřůvkami

V západním úbočí Starooldřůvského potoka dva štolové horizonty, délky do 100 m. Na haldách možnost nálezu zkamenělin.

6. Lokalita Nové Oldřůvky

Štola dlouhá cca 250 m, těžba štípatelných jílových břidlic. Uzavřena v roce 1993.

7. Lokalita Čermenský mlýn a Rodriguesův hrob

Dvě hlubinné jámy o hloubce tří pater po těžbě štípatelných jílových břidlic. Provozováno potápění. Na rozsáhlých haldách možnost nálezu zkamenělin. V údolí říčky Budišovky Rodriguesův hrob – důl pod úrovní vodoteče.

8. Lokalita Dřevěná štola a Žlutý květ

V údolí několik štol k těžbě štípatelných jílových břidlic. Dřevěná štola dlouhá cca 130 m, dvě komory. Žlutý květ dlouhý 35 m má charakter pouze průzkumného díla.

9. Lokalita Černý důl (Black Hill)

Nazývaná také jako tzv. Třípatrový důl. Úklonná jáma, sloužící v minulosti k těžbě štípatelných jílových břidlic. Dnes přírodní rezervace s hojným výskytem netopýrů.

Vybavenost stezky

* 13 zastavení, která jsou opatřena tématickými tabulemi * 4 informační zastavení s informacemi o Břidlicové stezce jako celku,
* 3 informační místa s tabulemi o obci, ve které se návštěvník právě náchází,
* 5 odpočívkových míst
* 3 lávky přes tok Budišovky

(jk-2012)

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .