Loading...

Fulnek - Člověče zastav se


1. náměstí J.Á.Komenského (člověče zastav se, Městská zvonice - Černá věž, Radniční věž, Sloup Nejsvětější Trojice, kašna se sochou sv. Jana Sarkandra)

2. chrám Nejsvětější Trojice (chrám, barokní schodiště)

3. historie města Fulnek

3.1 významné osobnosti a rodáci města Fulnek I. (Franz Konwitschny st., Franz Konwitschny ml., Antonín Jan Nepomuk Brosmann, Anton Godrich, Joanes Georgius Benedikt Teltschik)

4. zámecký komplex

5. Jan Ámos Komenský, Žákovský háj

6. via exulantis, cesta exulantů

6.1 Jednota bratrská ve Fulneku

7. Církevní řády ve Fulneku (Augustiniáni, Řád menších bratří Kapucínů, společnost katolického apoštolátu - Pallotinni)

8. Památník J.Á.Komenského (socha sv. Jana Nepomuckého, Knurrův dům, památník J.Á.Komenského)

9. Kaple sv. Rocha a Šebestiána (barokní hřbitov s kaplí, socha Panny Marie Sněžné, pomník Jana Ámose Komenského, vila "Loreta")

10. kapucínský klášter s kostelem sv. Josefa (Kapucínský klášter s kostelem sv. Josefa, socha Panny Marie . královny nebes)

11. významné osobnosti a rodáci města Fulnek II. (Ferenc Hopp, František Kledenský, Franz Wanek, Johan Leopold Von Hay, August Robert Rokyta)

12. významné osobnosti a rodáci města Fulnek III. (člověče zastav se, Felix Jiří Jaschke, PhMr Stanislav Opll, Dr. Adolf Turek)

13. Nedostavěnná železniční trať, vila Moraw

(jk-2012)

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .