Loading...

CHKO Poodří

Na Odersku k Vražnému a Mankovicím zasahuje Chráněná krajinná oblast Poodří (dále jen „CHKO Poodří“), která byla zřízena vyhláškou MŽP č. 155/1991 Sb. v platném znění (hranice CHKO Poodří je v mapce označena číslem 1). Její statut je dán ustanovením § 25 zákona, základní ochranné podmínky stanovuje § 26 zákona a členění území CHKO upravuje § 27 zákona.

CHKO Poodří na Odersko zasahuje na k. ú. Vražné u Oder a Mankovice, její území leží v nadmořské výšce 212 - 310 m n. m. a tvoří ji údolní niva řeky Odry se zvýšenými okraji říčních teras a terasových plošin. Má výměru 81,5 km2. CHKO Poodří se stala v roce 1993 významným mokřadem Ramsarské konvence. Státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny pro území CHKO podle § 78 zákona vykonává Správa CHKO Poodří, která sídlí ve Studénce na adrese ulice 2. května č. 1 (u zámku).

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .