Loading...

EVL Horní Odra

EVL Horní Odra (kód lokality CZ 0813810) byla vyhlášena Nařízením vlády č. 132/2005 Sb. v příloze č. 775 (území EVL Horní Odra je v mapce označeno číslem 3). Cílem ochrany je

zachování optimálních podmínek pro zvláště chráněný druh ryby vranku obecnou. Jedná se

o tok řeky Odry v úseku od soutoku s říčkou Budišovkou pod Hadinkou po jez v Jakubčovicích n. O. v k. ú. Klokočůvek, Spálov, Heřmánky nad Odrou, Jakubčovice n. O. ad. v nadmořské výšce 366 – 320 m n. m. a zahrnuje tok řeky Odry s jejími břehovými porosty. Ze zvláště chráněných druhů rostlin zde zastihnete měsíčnici vytrvalou a zvláště chráněných živočichů raka říčního, ledňáčka říčního a skorce vodního. Tato EVL má výměru 9,429 ha a její cílová kategorie ochrany je navrhována jako přírodní památka.

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .