Loading...

PO Libavá

PO Libavá byla vyhlášena Nařízením vlády č. 533/2004 Sb. ze dne 29.9.2004 (hranice PO Libavá je v mapce označena číslem 6). Předmětem ochrany je zvláště chráněný pták chřástal polní a jeho biotop. Účelem pak je zachování a obnova ekosystému významných pro chřástala v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Odersko s touto PO sousedí na k. ú. Spálov a  Luboměř údolím Něčínského potoka. Tato PO se rozkládá na k. ú. Vojenského újezdu  Libavá.

Maloplošná zvláště chráněná území na území Oderska představují přírodní rezervace (dále jen PR) Suchá Dora u Jakubčovic nad Odrou a Královec u Spálova a přírodní památky (dále jen PP) Meandry staré Odry u Mankovic, Na Čermence u Kamenky a Vrásový soubor u Klokočůvku.

Statut přírodních rezervací je dán ustanovením § 33 zákona, základní ochranné podmínky PP stanovuje § 34 zákona. Statut přírodních památek je dán ustanovením § 36 zákona. Ochranná pásma chráněných území řeší § 37 zákona a plány péče o tato území § 38 zákona. K jednotlivým chráněným územím na Odersku:

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .