Loading...

PO Poodří

PO Poodří byla vyhlášena Nařízením vlády č. 25/2005 Sb. ze dne 15.12.2004 (hranice PO Poodří je v mapce označena číslem 5). Předmětem ochrany jsou zvláště chráněné druhy ptáků: bukač velký, moták pochop, ledňáček říční a kopřivka obecná, a jejich biotopů. Účelem zřízení PO je zachování a obnova ekosystému významných pro tyto ptáky v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Na Odersko PO Poodří zasahuje v k. ú. Mankovice a

Vražné u Oder v hranicích CHKO Poodří.

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .