Loading...

PP Meandry staré Odry

PP Meandry staré Odry byla vyhlášena vyhláškou č. 3 Správy Chráněné krajinné oblasti

Poodří se sídlem v Ostravě ze dne 1.10.1999 (poloha PP Meandry staré Odry je v mapce označena číslem 9).

Posláním této PP je ochrana zbytku původního, silně meandrujícího koryta řeky Odry

s množstvím periodických tůní a břehovými porosty s pestrou dřevinnou skladbou odpovídající místním stanovištním podmínkám. Nachází se v k. ú. Mankovice a Jeseník n. O. na území CHKO Poodří v nadmořské výšce 250 – 260 m n. m. na levém břehu řeky Odry za železniční tratí č. 270 Hranice – Bohumín. Břehové porosty této PP tvoří společenstva

vrbových porostů a střemchových jasenin s jasanem ztepilým, jilmem vazem, dubem letním,

olší lepkavou a šedou, lípou srdčitou, habrem obecným a vrbou křehkou a bílou. Má výměru 25,77 ha (ochranné pásmo je do 50 m od hranice PP).

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .