Loading...

PR Královec

PR Královec byla vyhlášena Nařízením Okresního úřadu Nový Jičín, referátu životního

prostředí č. 1/2000 ze dne 9.10.2000 (poloha PR Královec je v mapce označena číslem 8). Cílem ochrany je zachování mokřadních lučních i lesních ekosystémů s populacemi ohrožených druhů vyšších rostlin a dalších na mokřady vázaných organismů.

Nachází se v k. ú. Spálov v nadmořské výšce 570 – 580 m n. m. na horním konci Spálova

poblíž věžového vodojemu a zahrnuje stejnojmenný selský les (ten tvoří ochranné pásmo) a hlavně velice hodnotný mokřad s řadou chráněných a ohrožených rostlin – prstnatcem májovým (širolistým), suchopýrem úzkolistým, všivcem ladním, kozlíkem dvoudomým a hadím mordem nízkým. Ze zvláště chráněných živočichů zde byly pozorovány tyto druhy:

čolek obecný, rosnička zelená, ropucha obecná a ještěrka živorodá. Má výměru 4,89 ha (ochranné pásmo 6,33 ha).

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .