Loading...

PR Suchá Dora

PR Suchá Dora byla zřízena výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j.: 3.024/69 ze dne 10.2.1969 (poloha PR Suchá Dora je v mapce označena číslem 7). Cílem ochrany je zachování původního lesního porostu typického pro Nízký Jeseník. Nachází se v k. ú. Dobešov a Jakubčovice n. O. v nadmořské výšce 356 – 524 m n. m. na severně orientovaném svahu zalesněného údolí potoka Suché západně od Jakubčovic n. O. nad silnicí II/441 vedoucí z Oder přes Potštát k Olomouci. Svahová až 150 let stará bučina s příměsí

jilmu drsného, javoru klenu, lípy srdčité a habru obecného je genovou plochou pro buk lesní a poskytuje optimální podmínky rostlinám bučin – lýkovci jedovatému, pryšci mandloňovitému, kýčelnici devítilisté a cibulkonosné, bažance vytrvalé, mařínce vonné, šťavelu kyselému ad. Ze zvláště chráněných živočichů zde byly pozorovány tyto druhy: jasoň dymnivkový, bělopásek dvouřadý, hnědásek květelový, okáč černohnědý, holub doupňák nebo čáp černý. Má výměru 19,68 ha.

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .