Loading...

Přírodní park Oderské vrchy

Většina území Oderska leží v Přírodním parku Oderské vrchy, který byl zřízen k ochraně krajinného rázu podle § 12 odst. 2 zákona obecně závaznou vyhláškou Okresního úřadu Nový Jičín č. 8/1994 (hranice přírodního parku je v mapce označena číslem 2).

Tento přírodní park vznikl sloučením a rozšířením původních Přírodních parků „Horní Odra“, „Kletné“ a „Požaha“, které byly zřízeny jako oblasti klidu vyhláškou schválenou usnesením

16. plenárního zasedání Okresního národního výboru v Novém Jičíně dne 20.6.1980.

Ze soustavy ochrany přírody Natura 2000 se na Odersku vyskytují evropsky významné lokality (dále jen EVL) Poodří a Horní Odra a ptačí oblast (dále jen PO) Poodří. Těsně sousedí PO Libavá.

Statut EVL je dán ustanoveními § 45a –45d zákona, statut PO pak § 45e zákona. Zajištění

ochrany řeší § 45f – 45i zákona. K jednotlivým územím soustavy Natura 2000:

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .