Loading...

ODERKÉ VRCHY

casopis-oderske-vrchy

Vlastivědný zpravodaj vychází v nepravidelných intervalech v počtu 2 dvoučísel do roka v nákladu 500 výtisků.

Redakční rada: Mgr. Jarmila Mazáčová, paní učitelky Libuše Maršálková, a Jiřina Peprná, Ing. Jiří Vlček, řídí MGR. Jaroslava Šustková. Tel. škola 556729682.


casopis-oderske-vrchy

 

Jazyková úprava Mgr. Jarmila Mazáčová a Jiřina Peprná.

Roční předplatné 130,- Kč + balné 30,- Kč. Bez předplatného + 30,- Kč. Běžný účet u ČS a.s. Nový Jičín č. 1766110339/0800.


casopis-oderske-vrchy

Tisk: tiskárna KONTEXT, spol. s r.o. Nový Jičín. Registrováno Okresním úřadem, referátem regionálního rozvoje v Novém Jičíně, číslo registrace NJ 3 ze dne 21.02.1991. IČ: 41032543.

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .