Loading...

Hydrologie

Ústředním prvkem je zde řeka Odra, která je páteří celého Oderska a díky své nespoutanosti (na horním toku není prozatím vybudována žádná větší vodní nádrž) je jedinečným krajinotvorným prvkem Chráněné krajinné oblasti Poodří v Moravské bráně.

Řeka Odra je doposud relativně málo dotčenou řekou s charakterem toku bystřiny po město Odry a nížinné řeky v Moravské bráně a níže. Její přirozené koryto stále více trpí různými úpravami v zájmu stabilizace jejího toku - např. opravy po povodních v roce 1997. Krajinotvorně a přírodně je zcela jistě nejcennější její tok v úseku od pramene po Klokočůvek a níže od Jeseníku n. O. v CHKO Poodří.

Z významnějších přítoků řeky Odry na Odersku je třeba zmínit pravostranné přítoky - Něčínský potok, Havranův potok, potok Bralný, Suchou, Mlýnský potok, Stodolní potok, Vraženský potok (Vraženka), Hrabětický potok a Luhu s Hradečným, Lučickým, Blahutovickým a s Vlčnovským potokem (nazývaným Rybník), a levostranné přítoky - Čertův potok, Čermná (Čermenka nebo též Červenka) s přítoky Pecovským, Klokočovským a řadou bezejmenných potoků, Heřmanický potok, Vítovka, potok Vladař, Zlatý potok, Rasův potok, Medvědí potok a Kletenský potok.

 

Zpracoval: Ing. Petr Lelek

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .