Loading...

Povodí Odry

Oficiální stránky povodi-odry

Podnikový časopis

SEZNAM MAPOVÝCH PŘÍLOH:
MA 1.1a Vymezení pracovních oblastí povodí Odry
MA 1.1b Vymezení oblasti povodí Odry v ČR
MA 1.1c Správní členění
MA 1.2   Geomorfologie
MA 1.3   Geologie
MA 1.4   Hydrogeologické poměry
MA 1.5   Hydrologické poměry
MA 1.6   Pedologické poměry
MA 1.7a Lesní vegetační stupně
MA 1.7b Lesní ekologické řady
MA 1.7c Imisní pásma dle vyhl. 78/1996 Sb.
MA 1.8a Průměrná roční výška srážek
MA 1.8b Průměrná měsíční výška srážek - jaro
MA 1.8c Průměrná měsíční výška srážek - léto
MA 1.8d Průměrná měsíční výška srážek – podzim
MA 1.8e Průměrná měsíční výška srážek - zima
MA 1.8f  Průměrná dlouhodobá roční teplota
MA 1.8g Průměrná dlouhodobá jarní teplota
MA 1.8h Průměrná dlouhodobá letní teplota
MA 1.8i  Průměrná dlouhodobá podzimní teplota
MA 1.8j  Průměrná dlouhodobá zimní teplota
MA 1.9a Přehled hustoty obyvatelstva
MA 1.9b Velikost obcí dle počtu obyvatel
MA 1.9c Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2003
MA 1.11 Využití území
MA 1.13 Chráněná území ochrany přírody a krajiny
MA 2.1a Vymezení vodních útvarů povrchových vod
MA 2.1b Q100 v uzávěrných profilech vodních útvarů
MA 2.1c Q355d v uzávěrných profilech vodních útvarů
MA 2.1d Typy útvarů povrchových vod - tekoucích
MA 2.1e Ekoregiony
MA 2.1f  Skupiny typů útvarů povrchových vod - tekoucích
MA 2.2a Vymezení vodních útvarů podzemních vod
MA 2.3a Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu
MA 2.3b Území vyhrazená jako rekreační vody a vody ke koupání
MA 2.3c Území citlivá na živiny – zranitelné oblasti
MA 2.3d Území vymezená pro ochranu stanovišť a druhů

(jk-2012)

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .