Loading...

Řeka Odra I

Řeka Odra pramení v Oderských vrších ve vojenském prostoru (správný název je vojenský újezd) Libavá asi 1 km západně od vesnice Kozlov, odkud k němu vede červeně značená turistická trasa KČT.

mapachodnikpramen073

Upravený pramen s dřevěným altánkem se nachází v nadmořské výšce 632 m n. m. na východním svahu Fidlova kopce, jehož vrchol má pouhých 680 m n. m. Pramen Odry leží nedaleko hlavního evropského rozvodí mezi úmořími Baltského a Černého moře. Na území České republiky měří její tok 132 km, což je asi šestina její celkové délky, a pod Bohumínem v nadmořské výšce 190 m n. m. odtéká do Polska.

mapa-hpmapa-ekaraka-odry

Řeka Odra jako hraniční řeka mezi Polskem a Německem ve Frankfurtu nad Odrou.

Řeka Odra má na českém území dva morfologicky výrazně odlišné úseky. V pramenné části v Nízkém Jeseníku má tok charakter peřejnaté horské bystřiny a protéká hlubokým lesnatým údolím s úzkou říční nivou.

pod-pramenempod-pramenempod-pramenempod-pramenem

Odra ve Vojenském újezdu Libavá ve vzdálenosti do 2 km od pramene

u-libavyu-libavyu-libavy

Odra ve Vojenském újezdu Libavá u Města Libavá 6 - 12 km od pramene

stara-vodanove-oldruvkybudisovka

Odra ve Vojenském újezdu Libavá u Starých a Nových Oldřůvek a Klokočova 20 - 25 km od pramene

u-necinaklokocovklokocuvek

Odra v úseku od Klokočova do Klokočůvka

jakubcovicelouckyodry

Odra v Jakubčovicích n.O., Loučkách a v Odrách

udoli-klokocovu-spalovahermanky

Údolí řeky u Klokočova a Jakubčovic n.O., Oderská kotlina s městem Odry

Nízký Jeseník je z geologického hlediska tvořen zvrásněnými prvohorními kulmskými sedimenty, především drobami a jílovitými břidlicemi. Tato geologická stavba je zřejmá u skalních výchozů nebo v místech bývalých těžeb stavebních surovin.

u-prameneu-mariaskalyu-mankovic

Geologickou stavbu prozradí materiál dna a koryta řeky Odry – u pramene, u Skály P. Marie a u Mankovic

podlesicastochovvrasovy-soubor

Dá se vyčíst i z přírodních výchozů – kamenná moře u Podlesí a v Častochově u Spálova a Přírodní památka Vrásový soubor u Klokočůvku

stare-oldruvkyjakubcovicepetrova-skala

Nerostné bohatství dokládá i bývalá nebo současná těžba – břidlice u Starých Oldřůvek, droby v Jakubčovicích n. O. a břidlice v Petrově skále u Spálova

Tektonické poruchy ovlivňují směr toku, který se dvakrát pravoúhle mění.

vlivyzlom-s-ozlom-jesenik

Zlomy toku řeky Odry u Starých Oldřůvek a u Jeseníku nad Odrou

Oderské údolí se výrazněji rozšiřuje v Oderské kotlině, kde se nachází město Odry.

udolikotlinapohled

Údolí řeky Odry u Jakubčovic n. O. a Oderská kotlina s městem Odry

Pak řeka protéká krátkým průlomovým úsekem a dostává se do svého druhého úseku – do Moravské brány. Ta má charakter širokého úvalu, podélný sklon se výrazně zmenšuje a Odra se mění v typickou nížinnou řeku, která meandruje v měkkých povodňových hlínách.

pohled-z-moravskepohled-do-moravskeu-mankovic

Průlom Oderské kotliny do Moravské brány, Moravské brána a řeka Odra u Mankovic

Jde o úsek v Chráněné krajinné oblasti Poodří.

chko

Letecký snímek řeky Odry v CHKO Poodří u Bartošovic

chkochkochko

Řeka Odra v CHKO Poodří u Mankovic a Bernartic n. O.

Pak Odra protéká Ostravou, kde je regulována a mohutní dvěma významnými přítoky – řekou Opavou přivádějící vodu z Jeseníků a Ostravicí přitékající z Beskyd. Na 54 km délky po soutok s říčkou Luhou řeka Odra ztrácí 383 výškových metrů, kdežto na další vzdálenost 840 km k moři Odře zbývá 250 výškových metrů.

reka-u-kosatky-v-chkoreka-nad-landekem-ostravareka-u-bohumina

Řeka Odra u Košatky, v Ostravě a u Bohumína (foto R. Jarošek)

Řeka Odra je zajímavá tím, že na ní nestojí žádná větší přehrada a že má doposud přirozený vodní režim, který je mj. charakteristický velikou rozkolísaností průtoků.

barnovska-nadrzbarnovska-nadrzhraz-barnovske-nadrze

Jediná vodní nádrž u Barnova na území VÚ Libavá

Běžný letní průtok v Odrách činí pouhých 250 l/s, avšak po přívalových deštích se během páru dní může zvýšit na 70.000 l/s.

louka-na-necinejez-jakubcoviceodra-2010reka-2003odra-2003

louka-na-necinejez-1997odra-1997odra-1997odra-1997

Sucho a povodeň na řece Odře na Suché louce u Spálova, u jezu v Jakubčovicích n. O., u stupně v Odrách, nad mostem Třídy Osvobození v Odrách a nad mostem na ulici Skřivánčí v Odrách

odra-2003odra-2006

Sucho na „Široké Odře“ u Spálova a řeka Odra po jarním tání v Loučkách

Tato přirozená rozkolísanost toku a zachovalost krajiny v okolí řeky Odry se mimo jiné podílejí na tom, že již nyní je asi 75 % délky toku na území ČR legislativně chráněno jako zvláště chráněná území přírody.

chranene-useky-na-odreevl-horni-odraevl-poodri

Mapa se zákresem chráněných úseků řeky Odry, EVL Horní Odra a EVL Poodří

Do řeky Odry v úseku od pramene po soutok s Luhou v Moravské bráně vtéká 30 významnějších potoků, které dosahují celkové délky 300 km.

budisovkapecovsky-potokpotok-suchakamenny-potok

Některé přítoky řeky Odry: Budišovka u Čermné ve Slezsku, Pecovský potok u Klokočůvku, potok Suchá u Jakubčovic n. O. a Kamenný potok u Louček

I když geologické podloží pramenné oblasti není příliš propustné, především díky rozsáhlým lesním porostům a mokřadům je řeka Odra od pramene vydatně dotována vodou, takže v minulosti již po 3 km poháněla první mlýn s pilou – Eliščin mlýn (Lieselsberg).

mokradlieselsberglieselsberg-na-mapetorzo-mlyna

Mokřad pod pramenem řeky Odry, první mlýn s pilou na řece Odře = Eliščin mlýn (Liselsberg) u Kozlova

Vojenský prostor Libavá vytváří malebné okolí řeky Odry od roku 1949. Přes pokračující vojenskou činnost zde bublání a klokotání vody říčky Odry doprovází zpěv ptáků a vítr pohrávající si s korunami stromů. Dvakrát do roka je možno tento vojenský prostor navštívit a o kráse pramenné oblasti řeky Odry se přesvědčit.

bily-kamenbily-kamenbily-kamen

Cyklistická akce Bílý kámen ve VÚ Libavá – pramen řeky Odry u Kozlova, Velká Střelná a Královská studánka u Staré Vody

Květoslav Wiltsch a Petr Lelek

(jk-2012)

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .