Loading...

Návštěva spolků v Kuźnii Raciborzskiej (PL)

Česko-polský most spolupráce

V rámci projektu „Česko-polský most spolupráce“, proběhly výměnné schůzky zájmových spolků partněrských měst Oder http://www.odry.cz/(CZ) a Kuźni Ratiborske http://www.kuzniaraciborska.pl/(PL), které měly za cíl navázat partnerství a rozvinout možnosti spolupráce. Organizačně byly veškeré akce zaštítěny městem Odry, které podalo žádost o dotaci v rámci dotačního programu „Fond mikroprojektů“ z euoregionu Slesia  http://www.euroregion-silesia.cz/z Operačního programu „Příhraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika“, schválenou 22. 09. 2011.

První setkání v Odrách

Dne 22. 10. 2011 se v Odrách uskutečnilo první společné setkání, kterého se zúčastnilo 15 českých a 12 polských spolků. Zástupci spolků a organizací z partnerského města Kuźnia Raciborska byli přivítáni po svém příjezdu vedením města v prostorách radnice, kde pan starosta Pavel Matůšů připomněl vznik partnerství s městem Kuźnia Raciborska.

01020304

Po malém občerstvení se spolky vydaly na prohlídku města, kde navštívili informační centrum, muzeum, kostel sv. Bartoloměje a nově zrevitalizovaný Zámecký park. Následoval společný oběd v Dělnickém domě http://www.delnickydumodry.cz/ a zhlédnutí pěkného kulturního programu, přichystaného ZUŠ Odry. Odpoledne pozvaly oderské spolky své polské protějšky do kluboven, kde se seznamovaly se svými činnostmi. V podvečer se všichni opět sešli v prostorách Dělnického domu, kde si vzájemně vyměnily své kontakty a po dalším občerstvení se rozloučily s přáním dalšího společného setkání.

Výměnná návštěva v Kuźni Ratiborske

Po předešlé návštěvě v Odrách a navázání kontaktů mezi jednotlivými členy, přicestovaly oderské spolky a vedení města 21. 04. 2012 na pozvání polské strany do Kužni Raciborskie, kde byly uvítány paní starostkou Ritou Serafin. Přivítání proběhlo v Kulturním středisku, kde bylo i malé občerstvení a poté se spolky přemístily do místního kostelahttp://parafiakuznia.pl/. Tady si všichni poslechly mimo jiné i pěvecký soubor a poté si prošly město a byly seznámeny s činností polských kolegů. 

05060708

Na oběd se všichni přemístili na nedalekých Rud, kde si mohly prohlédnout rozsáhlý areál tamního reprezentativního kláštera. Z prohlídky a vyprávění průvodce, bylo patrné, jak velikou obnovou musela projít budova, zničená válkou a zdevastovaná věkem.

09101112

Po prohlídce byla na programu projížďka místní úzkorozchodnou lokálkouhttp://www.kolejkarudy.pl/site/start.html a závěrečný táborák s bohatým občerstvením. U ohně si spolky společně zazpívaly a ve srdečné náladě se rozešly s příslibem dalších návštěv a prací na společných projektech.

Podzimní koncert:

První vlaštovkou z plodů vzájemného setkávání bylo pozvání bluezmena Marka Wojtowicze z Kuźni R. http://www.marekwojtowicz.eu/index.php, který byl hostem na koncertu pořádaném hudebním klubem Vilage Sound v Dělnickém domě na podzim r. 2012. Doufejme, že takovýchto vzájemných návštěv bude i v budoucnu co nejvíce.

131415

Projektu se zúčastnily tyto místní organizace:

Historicko-vlastivědný spolek Odry, Základní umělecká škola Odry, Fotoklub Odry, Český svaz ochránců přírody v Odrách, 2 K BIKE CLUB Odry, SDRUŽENÍ BENJAMIN Odry, Chorus Collegium Odry, Občanské sdružení Naše Kamenka, Junák – svaz skautů a skautek ČR středisko Odry, Klub českých turistů v Odrách, Hudební klub VILLAGE SOUND, Občanské sdružení zdravotně postižených Odry, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s. – Klub Zvoneček.

Polská strana byla zastoupena:

Spolek přátel Ratibořského kraje, Spolek Babinec, Spolek přátel Hornoslezské úzkorozchodné trati, Spolek umělců Kuzni Ratiborskej, Pěvecké a činoherní soubory Městského kulturního střediska a jednotliví umělci, nezačlenění do výše jmenovaných spolků.

Více informací o tomto projektu se dozvíta na stránkách města Odry, kde jsou přiloženy i fotografie z jednotlivých akcí....www.odry.cz

Historicko-vlastivědný spolek (jk-2014)

Souhrn toho nejzajímavějšího můžete zhlédnout na tomto videu:

Více o partnerském spolku (TMZR) z polské strany naleznete zde:

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .