Loading...

Vlastivědná vycházka za oderskými rodáky

02 0119

Dopoledne v den zahájení městských oslav „Oderského dne“ v sobotu 16.06. 2012, jehož atmosféru můžete zhlédnout na fotkách oderského fotoklubu, uskutečnil náš Historicko-vlastivědný spolek dopolední vlastivědnou vycházku po rodných domech osobností, jež se významnou měrou podílely na rozvoji města, anebo dosáhly svou pílí, pracovitostí a schopností, významného uznání ve světě.

0304050621

Vycházka byla praktickou ukázkou výsledků badatelské činnosti a spolupráce našeho spolku s Muzejním spolkem Rolleder v oblasti poměrně nedávné historie z přelomu 19. a 20. století. Průvodcem byl autor většiny textů a studií oderských osobností Pavel Kašpar st., pracující s bohatým archívem fotografií a historických dokumentů bratří Mateiciucových a Muzejního spolku Rolleder.

0771160812109

Stavby spojené se starší historií města, nám přiblížil předseda spolku Květoslav Wiltsch, který ve svém vyprávění dokáže barvitě využít bohaté znalosti, nasbírané dlouholetou činností při objevování historie Oderska.

18121314

Za poměrně teplého a slunečného počasí jsme si prošli s ostatními účastníky malý okruh, vedoucí přes Masarykovo náměstí na ulici Hranickou, odbočením na ulici Pásovou kolem zbytků středověkého opevnění došli na ulici Kopečnou a vyšli kolem bývalé budovy Městské šatlavy zpět na náměstí. Prošli jsme parčíkem před obchodním domem, kde stával před necelými padesáti lety oderský zámek, na ulici Zámeckou k bývalému pivovaru, kde náš okruh skončil.

151617 

Na vycházce jsme si potvrdili důležitost těchto informací pro poznání a pochopení vývoje města současnou i budoucí generací a zhodli se na snaze prezentovat  informace a materiály v tištěné a elektronické podobě v médiích města i našeho spolku.

Text: Jiří Kucharz

Foto: Petr Lelek, Pavel Kašpar st., Jiří Kucharz

Historické foto: archív bratří Mateiciucových

Mapy: Mapy.cz

Historická mapa města: Vincenz Tomas - spoluautor Rollederovy kroniky Oderska (odborný učitel, stojící u zrodu měšťanského školství v Odrách, oceněný císařským "Zlatým záslužným křížem")

Historicko-vlastivědný spolek Odry (jk-2013)

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .