Loading...

Za studánkami v okolí Vítovky

mapka-studankyZačíná ostrým výstupem přímo do kamenitého svahu, hned za památným Novoveským dubem (1). Vystoupá ke skalní Kazatelně (2), u níž „roste“ Chlebová skalka. Nad ní odbočí vpravo a za lesní pasekou sestoupí kolem zaniklého kamenolomu na drobu ke Kamennému potoku (3). Podél něj vystoupá kolem včelínů na svážnici, na níž odbočí doprava. Po asi 200 metrech, pramení pod cestou Kateřinina studánka (4).

kazatelnachlebova-skalkalesni-lompropustek

Pokračuje dál k rozšířené pracovně-skladovací ploše, před níž přemosťuje malé údolí kamenný propustek. Ve svahu asi 100 m nad propustkem se nachází Velikonoční studánka (5). Trasa vede svážnicí dál až červené turistické značce na okraji lesa, po níž vystoupá podél hluboké rokle k cestě, směřující na Heřmanice u O..Na horizontu, pod vrcholem Chrastavec, je zatopený lomek s posezením, zvaný Mořské oko (6). Odtud jsou daleké výhledy na vzdálené vrcholky Beskyd. Pokračuje vpravo přes pole na okraj lesa, kde pramení potok Vítovka (7).

katerinina-studankavelikonocni-studankamorske-okolasickovy-pramennadrz-vitovka

Překročí malé údolí a polní cestou vpravo dorazí k lesní křižovatce, na níž vlevo směřuje do Jarčina údolí.Za údolím, na konci dlouhé meze ve směru na Vlkovice, stojí pod mohutnou lípou malebná, trojboká Boží muka (8). Odsud schází vpravo přes louku k lesu a pěšinou k cestě Vlkovice – Vítovka. Na ní vpravo mijí křížení se Starou heřmanickou cestou (9), spojující obce Jestřábí, Tošovice a Heřmanice u O.. Na další odbočce vchází vlevo do nivy meandrujícího potoka Vítovka.Na podmáčené louce, kde u vysoké olše lepkavá vytéká Lasičkový pramen (10), rostou orchideje – prstnatce májové (širolisté). Trasa pokračuje kolem vodní nádrže Vítovka (11) a přes hráz k cestě Odry – Heřmanice u O..

bozi-mukakaplickabozi-mukafrantiskuv-krizcd-loucky

Vlevo stojí hostinec, hasičská zbrojnice  a kaplička sv. Andělů Strážných (12). Vpravo u Pamětního kříže obětem I. světové války, trasa odbočuje vlevo, směrem na Kolonku a Loučky.Za zástavbou nad cestou stojí opravená  Boží muka a dál vlevo Františkův kříž (13). Schází kolem bývalé hájovny a za Novoveským dubem dorazí k zastávce ČD Odry-Loučky (14).

Zpracoval Historicko-vlastivědný spolek Odry. (jk-2012)

  • Lasičkový pramen
  • Boží muka u Vlkovic
  • hospoda Na konci světa ve Vítovce
Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .