Loading...

Jesenické sopky

Červená hora

lavovy-sukUprostřed odtěženého čedičového lomu vystupuje ze země lávový suk, jako pozůstatek sopečné činnosti. Typická je zdejčí kulovitá odlučnost čediče a výskyt olivínů. Stěny kolem čedičového suku jsou místy tvořeny jílovitými břidlicemi, které se žárem vytékajícího magmatu zbarvily do odstínu vypálené cihly. Více...

 • Fotogalerie ( 4 )

  • Cesta porozumění
  • Mapka
  • Zlatá lípa
  • Meteorologická stanice

Velký Roudný a Malý Roudný

Velký Roudný (780 m n.m.) je národní přírodní památka, nacházející se nad obcí Roudno. Je tvarově nejlépe vyvinutým starovulkánem, jehož silueta je nejhezčí především při pohledu zdálky. Více...

 • Fotogalerie ( 3 )

Venušina sopka

Odtěžený jícen sopky

Venušina sopka(655 m n.m.), se nachází nad obcí Mezina asi 3 km jižně od Bruntálu. Je možné k ní dojít po modré turistické značce. Více...

 • Fotogalerie ( 3 )

  • mapa sopek
  • výhled na v.roudný
  • Lávový povrch

Uhlířský vrch

Uhlířský vrch(672 m),je jednou z českých nejmladších sopek (v činnosti na rozhraní třetihor a čtvrtohor před 2,4 miliony lety). Uhlířský vrch je nejpozoruhodnější lokalita tohoto druhu u nás. Více...

 • Fotogalerie ( 3 )

  • Kostel na Uhlířském vrchu
  • Mapka
  • Mapka

Otická sopka

Pozůstatek sopky z období spodního miocénu, výchoz čedičové horniny odkryt v lomu pod vrcholem.Katastrální území:Otice, Slavkov u Opavy, výměra: 10,44 ha, nadmořská výška: 262 – 311 m, vyhlášeno: 1991. Více...

 • Fotogalerie ( 4 )

Lávové proudy u Meziny

Odtěžený čedičový lom s odhalenou stěnou lávových proudů z Venušiny sopky. Vějířovitá odlučnost plagioklastického (trojklonného) čediče s hojnými vyrostlinami drahého kamene olovínu, vytváří krásné varhany. Více...

 • Fotogalerie ( 5 )

Razovecké tufity

Přírodní památka Razovecké tufity leží na jižně exponovaném svahu katasru obce Razová, na levém břehu vodní nádrže Slezská Harta. Památku představuje několik menších lomů o výšce stěn asi šest metrů. Je zde patrný komplex tufitů a tufitických slepenců s tufitickými příměsemi. Více...

 • Fotogalerie ( 4 )

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .