Loading...

2009

Činnosti v roce 2009

HVS v roce 2009:

- navázal těsnější spolupráci při přípravě expozice muzea v Odrách a další vlastivědné činnosti s bratry Mateiciucovými (Spolek Rolleder),

- účastnil se na „Celonárodním čtení Bible“, které proběhlo 11.4. 2009 v dolní části Zámeckého parku v Odrách,

- uskutečnil ve středu 26.8. 2009 „Vlastivědnou exkurzi“ s prohlídkou Muzea městyse Suchdolu n. O. se zaměřením na nově otevřenou expozici vojenské historie Suchdolska a širšího okolí,

- podílel se v sobotu 19.9. 2009 na „Dnech evropského dědictví“ při prohlídkách kostela sv. Bartolomějě včetně věže, husitské Bašty na Pásové ulici s expozicí historických cihel a depozitáře HVS s vystavenými exponáty a historickými dokumenty,

- připravil ve dnech 4 - 27.11 2009 výstavu fotografií o přírodě Vojenského újezdu Libavá.

Pokud máte zájem stát se členem HVS nebo se chcete jen nezávazně s činností HVS seznámit, můžete se zúčastnit pravidelné schůze, avizované na titulní straně. Rovněž můžete kontaktovat jednatele spolku a ten Vám může elektronicky posílat pozvánky na schůzky a akce.

Kontakt: e-mail: lelek@odry.cz, tel.: 556 768 181, adresa (shodná s MěÚ Odry): Historicko-vlastivědný spolek Odry, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry.

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .