Loading...

Jarní rostliny

Nevím, jak působí jaro na Vás, ale já se ho nemohu dočkat a těším se na první teplé dny, které probouzejí k životu celou přírodu. Rád se toulám kolem potůčků, řeky Odry i lesy, kde naslouchám hlasům ptáků a vyhlížím první jarní květy. Kvetení prvních květin je nesmělé, druhy jsou typické a poměrně snadno určitelné. 

Většinu představovaných rostlin najdete v listnatých lesích nebo v břehových porostech tvořených listnatými dřevinami, poněvadž listnaté dřeviny pozdějším nástupem olistění umožní jarním rostlinám prodělat jejich rychlý životní cyklus v době dostatku slunečního světla, které se později k zemi dostává těžko.

Prvním jarním nedočkavcem je podběl lékařský, Tussilago farfara L., jehož žluté květy připomínají malá sluníčka. Jedná se o léčivou rostlinu osídlující různé výsypky, stavby a čerstvě „zraněné“ pozemky. Na Odersku se s ním potkáte např. na výsypkách jakubčovického kamenolomu nebo na hromadách starých pilin v zaniklých lomech v Heřmánkách.

podbel-lecivyhannelova-skalapodbel-lecivy

Dalším jarním „nedočkavcem“ je bíle kvetoucí devětsil bílý, Petasites albus (L.) Gaertn. Ten vyhledává vlhčí místa okolo vývěrů vody v lesích nebo podél cest.

devetsil-bilydevetsil-bilydevetsil-bily

Později na březích menších potoků nebo na vlhčích neudržovaných loukách růžově rozkvétá příbuzný devětsil lékařský, Petasites hybridus (L.) Gaertn., Meyer et Scherb. V létě pak tento devětsil vytváří obrovské listy, kterým se běžně ale nesprávně říká „lopuchy“.

devetsil-lekarskydevetsil-lekarskydevetsil-lekarsky

Růžově kvete i jiná jarní rostlina – cizopasný podbílek šupinatý, Lathraea squamaria L. Ten cizopasí na kořenech listnatých dřevin a nevytváří zeleň listovou. Najdete ho především v břehových porostech.

podbilek-supinatypodbilek-supinatypodbilek-supinaty

Světle fialovými květy zjara rozkvétá dymnivka plná, Corydalis solida (L.) Clairv. Ta se mnohdy vyskytuje ve větších porostech a najdete je především v břehových porostech potoků i řeky Odry.

dymnivka-plnadymnivka-plnadymnivka-plna

Na podobných lokalitách i v listnatých lesích kvete modro-fialovo-růžovými květy plicník tmavý, Pulmonaria obscura Dumort. Různobarevnost jeho květů je dána jejich stářím (postupným rozkvétáním) a chemickou reakcí obdobnou lakmusovým papírkům.

plicnik-tmavyplicnik-tmavyplicnik-tmavy

Především v listnatých lesích přirozené dřevinné skladby kvete dekorativními světle modrými květy jaterník podléška, Hepatica nobilis Schreber. Ten má zajímavé trojlaločné listy je skutečnou ozdobou lesů Nízkého Jeseníku.

jaternik-podleskajaternik-podleskajaternik-podleska

Světle modrými květy rozkvétá na světlých a teplých místech v lesích violka Rivinova, Viola Riviniana Rchb. Oproti příbuzné violce vonné její květy nevoní.

violka-rivonaviolka-rivonaviolka-rivona

Stejnou barvou květů se může pochlubit poléhavá stálezelená a polodřevnatá pokryvná rostlina barvínek menší, Vinca minor L. Barvínek se vyskytuje v lesích a v Nízkém Jeseníku především na místech bývalé těžby nerostného bohatství (např. stříbrné rudy nebo kamene).

barvinek-mensibarvinek-mensibarvinek-mensi

V listnatých lesích zjara kvete nenápadná poléhavá rostlina kopytník evropský, Asarum europaeum L. s ledvinovitými listy a s červenohnědými květy.

kopytnik-evropskykopytnik-evropskykopytnik-evropsky

Na podobných místech můžete objevit další nenápadnou rostlinu pryšec mandloňovitý, Euphorbia amygdaloides L., který při poranění roní bílý latex.

prysec-mandlonovyprysec-mandlonovyprysec-mandlonovy

Další nenápadnou časně světle žlutě kvetoucí rostlinou listnatých hájů je vzácnější kyčelnice devítilistá, Dentaria enneaphyllos L. Můžete se s ní setkat např. k Přírodní rezervaci Suchá Dora nebo u silnice vedoucí z Jakubčovic n. O. do Dobešova.

kycelnice-devitilistakycelnice-devitilistalokalita-sucha

Daleko častější rostlina listnatých lesů, která kvete drobnými zelenožlutými květy, je bažanka vytrvalá, Mercurilis perennis L.

bazantka-vytrvalalokalita-suchabazantka-vytrvala

Okraje lesů a louky jsou domovem dalších jarních bylin. Jednou z nejznámějších je lidově zvaná petrklíč - prvosenka vyšší, Primula elatior (L.) Hill. Patří mezi známé léčivé byliny a v minulosti byla částečně chráněná.

prvosenka-vyssiprvosenka-vyssinahon-jakubcovice

Podobná prvosenka jarní, Primula veris L. je v horním Poodří vzácná a vyskytuje se např. ve Vojenském újezdu u Boresu. Jinak ji můžete zastihnout např. na Svinci u Starého Jičína nebo v Hostýnských vrších.

prvosenka-jarniprvosenka-jarnilokalita-libava

Na nivních loukách a v břehových porostech můžete obdivovat drobnou rostlinu mající pěkný, ale zelenožlutou barvou nenápadný květ - křivatec žlutý, Gagea litea (L.) Ker-Gawler.

krivatec-zlutykrivatec-zlutyudoli-suche

Na podobných místech najdete i jinou zelenožlutě kvetoucí rostlinu mokrýš střídavolistý, Chrysosplenium alternifolium L., jehož květ obepínají listeny.

mokrys-stridavolistymokrys-stridavolistydobesovsky-potok

Poměrně běžně na stejných místech najdete žlutě kvetoucí orsej jarní hlíznatý, Ficaria verna Huds. subsp. BULBIFERA Á. Löve et D. Löve.

orsej-hliznatyorsej-hliznatylouka-jakubcovice

Na mokřady a okolí potůčků je vázán rovněž žlutě kvetoucí ale mohutnější blatouch bahenní, Caltha palustris L.

blatouch-bahenniokoli-lipneblatouch-bahenni

Břehové porosty vodních toků horního Poodří zdobí vzácnější žlutě kvetoucí sasanka pryskyřníkovitá, Anemone ranunculoides L.

sasanka-pryskyrnikovitasasanka-pryskyrnikovitalokalita-loucky

Daleko běžnější je bíle kvetoucí příbuzná sasanka hajní, Anemone nemorosa L., která roste na nivních loukách, v břehových porostech vodních toků ale i např. v příkopech silnic.

sasanka-hajnisasanka-hajnioderske-rybniky

Sasance hajní je podobná, ale vzácnější zapalice žluťuchovitá, Isopyrum thalictroides L. Ta roste ve vlhčích listnatých lesích a v břehových porostech. Jedna rostlina má více bílých květů. Největší porost můžete najít u vstupu do Přírodní rezervace Suchá Dora u Jakubčovic n. O.

zapalice-zlutuchovitazapalice-zlutuchovitalokalita-sucha

Přehled jarních rostlin horního Poodří uzavírám obecně známou a nejvoňavější fialově kvetoucí violkou vonnou, Viola odorata L. Ta vyhledává světlé a teplé okraje luk a mezí.

violka-vonnaviolka-vonnalokalita-jakubcovice

Doufám, že Vás tento článek vyláká do naší krásné přírody a že ve Vás vyvolá zájem první jarní květy si určit. Přejeme Vám pěkné jaro i zážitky při poznávání horního Poodří. Více informací o jednotlivých rostlinách naleznete na internetových stránkách http://botany.cz/cs/.

 

Autor textu a fotografií: Petr Lelek, Jakubčovice n.O. 

(jk-2012)

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .