Loading...

Významné osobnosti

Demel, Phdr. et. Judr. Heinrich Johann

Phdr. et. Judr. Heinrich Johann Demel

Astronom a matematik, ředitel Tereziánské akademie ve Vídni.

* 26. 11. 1808 Odry

† 16.01. 1867 Vídeň

 • Fotogalerie ( 4 )

  • Výpis z rodné matriky – Heinrich Johann Demel ( Zdroj: ZA Opava )
  •  Historická budova Tereziánské akademie ve Vídni ( Zdroj: www.theresianum.ac.at )
  • Historická knihovna Tereziánské knihovny 2 ( Zdroj: www.theresianum.ac.at )
  • Historická knihovna Tereziánské knihovny 1 ( Zdroj: www.theresianum.ac.at  )

Fiebiger Josef, prof. Dr. med. et Dr. med. vet.

Universitní Profesor Dr. med. Josef Fiebiger. WTM 43, 1956

Zapomenutý oderský rodák - akademický veterinární lékař "Nabídnout své služby raněným rakousko-uherským vojákům je moje morální povinnost"

* 02. 02. 1870 Odry

† 02.04. 1956 Vídeň


Franz Xaver Zimmermann

01„Záznamy o pamětihodných událostech, které se staly ve městě Odrách“

Gerlich, Prof. Ing. Eduard

Prof. Ing. Eduard Gerlich

Projektant a stavitel horských železničních tratí a tunelů v Alpách, vysokoškolský profesor na polytechnice v Curychu.

* 03.02. 1836 Odry

† 14.10. 1904 Curych

Profesní život Ing. Gerlicha.....zde

 • Fotogalerie ( 9 )

  • Jmenování Ing. E. Gerlicha vedoucím inženýrem a  projektantem Gotthardské železniční tratě ( zdroj: Eth-Bibliothek Zuerich, archiv )
  • Stavba Gotthardského tunelu – 1881 ( zdroj:Eth-Bibliothek Zuerich, archiv )
  • obytný dům čp.74, do roku 1904 bydliště rodiny prof. Gerlicha, na Zeltweg v Curychu, rok 2010 ( zdroj:Gebrueder-duerst.ch / turium / altzuerich )
  • Hřbitov Curych - Sihlfeld A, 1904, poslední místo prof. Gerlicha, dobový snímek ( zdroj: Gebrueder-duerst.ch / turium / altzuerich )
  • obytný dům čp.88, od roku 1905 bydliště manželky-vdovy po prof. Gerlichovi, na Neptunstrasse v Curychu, rok 2010 ( zdroj:Gebrueder-duerst.ch / turium / altzuerich)
  • Oznámení o úmrtí prof. Gerlicha spolkem Švýcarských inženýrů a architektů v Curychu ( zdroj Sbz 44 1904 )
  • Místo posledního odpočinku matky Eduarda Gerlicha - Theresie Gerlich na městském hřbitově v Odrách ( foto Pavel K a š p a r st. )
  • Místo posledního odpočinku otce Eduarda Gerlicha - Michaela Gerlicha na městském hřbitově v Odrách ( foto Pavel K a š p a r st. )
  • Rodný dům prof. Ing. Eduarda Gerlicha v Odrách čp.26 na Hranické ulici, rok 1890       ( zdroj: archiv Emila a Zdenka Mateiciucových )

Gerlich Julius

starosta a čestný občan Oder Julius Gerlich

Vzpomínka na starostu a čestného občana města Oder - Juliuse Gerlicha při příležitosti stého výročí Jeho úmrtí.

 * 10.02. 1826 Odry

 † 15.10. 1913 Odry

Herzmansky August

August Herzmansky

Otec vídeňských obchodních domů

* 26. 06. 1834 Odry

† 05. 12. 1896 Vídeň

 

Hnatek Alois

zapomenutý ředitel oderské fimy Schnek & Kohnberger

* 18. 06. 1857 Gross-Siegharts - Dolní Rakousko

† 07.04. 1935 Odry

Kreitner, Gustav rytíř von

Gustav rytíř von K r e i t n e r

Kartograf a generální konsul v Jokohamě (Japonsko).

* 02.08. 1847 Odry

† 20.11. 1893 Jokohama (Japonsko)

 • Fotogalerie ( 9 )

  • Hlavní účastníci výzkumné expedice do jihovýchodní Asie
  • Gustav rytíř von Kreitner-rodinný erb( zdroj archiv Emila a Zdenka Mateiciucových )
  • Gustav von Kreitner s manželkou Julií (Zdroj-archiv bratří Mateiciucuvých )
  • Panský pivovar v Odrách - rodný dům Gustava Kreitnera
  • Pomník rodiny Kreitnerů na městském hřbitově v Odrách s památným nápisem o Gustavovi rytíři von Kreitnerovi ( Foto Pavel Kašpar st. )
  • Přijetí Szechenyho, Kreitnera a Loczyho u více krále provincie Wuchang -Wuhang-hlavní město provincie Hubei(zdroj-Ősterreichisches institut für China und Südestasienferschung, W
  • Uvěznění členů Szechenyho expedice na hranici Tibetu ( zdroj- Ősterreichisches institut für China und Südestasienferschung Wien ).
  • Trasa výzkumné expedice do východní Asie v letech 1877 – 1880-zdroj-kniha -Im ferner Osten Reisen des Grafen Béla Szechény in Indien Japan China Tibet und Birma-str. 1040 )
  • Jokohama 1981-nápis na pomníku      G. Kreitnera (Zdroj- Heimatbrief der Stadt Odrau ...)

Mendel, Johan Gregor

Johan Gregor Mendel

Český přírodovědec německé národnosti, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti.

* 20.07. 1822 Hynčice

† 06.01. 1884 Brno

Rolleder Prof. Anton

Prof. Anton Rolleder - 40 let (archiv bratří Mateiciucových)

Čestný občan města Oder a autor kroniky nazvané "Dějiny města a soudního okresu Odry". Více zde....

* 24.05. 1855 Odry

† 20.08. 1912 Steyer

Rod rodiny Rollederů......zde

1 2

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .