Loading...

O naší organizaci

Stanovy Historicko-vlastivědného spolku v Odrách

Pravidelné schůzky členů spolku, ale i ostatních zájemců o historii a vlastivědu oderska i sympatizantů, probíhají každý druhý pátek v měsíci od 15.30 hod. v nově opravené Katovně na Okružní ulici v Odrách.

01020803

Kontakt: admin@oderske-vrchy.cz (předsednictvo)

Tel: 556768181 (jednatel spolku), 602780654 (správce webových stránek)

Ke stažení : | Stanovy Stanovy |  | Registrace Registrace |  | Předsednictvo Předsednictvo |  | Přihláška Přihláška | 

Historicko-vlastivědný spolek v Odrách (HVS)

vznikl v roce 1994, v současnosti má 21 členů a jeho hlavním cílem je zájmová činnost v oblasti historie a vlastivědy Oderska včetně jejich propagace. Předsednictvo spolku tvoří předseda (Květoslav Wiltsch), jednatel (Ing. Petr Lelek) a hospodář (Jiří Kucharz). HVS se pravidelně schází každý měsíc v nově opraveném objektu Návštěvnického centra - Katovně, na okružní ulici v Odrách. Většinou každý druhý pátek v měsíci od 15.30 hodin (viz Pozvánky na titulní straně).

04050607

Členové HVS publikují v časopise Poodří a ve Vlastivědných listech Oderského zpravodaje. V minulosti se spolek zabýval obnovou drobné církevní architektury na Odersku, v roce 2001 uspořádal spolu s městy a obcemi podél železniční tratě Suchdol n. O. - Budišov n. Bud. oslavu 110. výročí zahájení provozu na této trati a v letech 2002 - 2006 pořádal „Historické dny“ města Oder. Organizuje vycházky po památkách, pořádá výstavy, provozuje depozitář a zapojuje se do propagace památek (Dny evropského kulturního dědictví).

depozitporadaschuzka

V depozitáři, který byl přestěhován ze ZŠ na Sokolovské ulici do nového objektu v opravené Katovně na Okružní ulici v Odrách, má spolek uloženy své sbírkové předměty, nálezy a archiv. HVS provádí vlastivědné průzkumy, shromažďuje sbírkové předměty, dokumenty a informace a ty se snaží publikovat a předávat dalším zájemcům. Spolupracuje s Městským muzeem v Odrách, s Odborem kultury a školství města Oder a s dalšími organizacemi a spolky.

cihlysimakprace-sklepprace-sklepeni

Ke stažení : | Činnost v Katovně Činnost v Katovně | 

Výroční zprávy

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .