Loading...

Odersko - Údolí řeky Odry

 

Tip na výlet je cyklistický a seznámí Vás s méně známými zajímavostmi na trase z Oder ke Skále Panny Marie u Spálova.

mapacmapa01

mapa 02mapa1mapa2

Oder vyjedeme od kluziště přes pěší lávku po neznačené cyklotrase (1) vedoucí po levém břehu řeky Odry u areálu firmy Semperflex - Optimit s.r.o. V Loučkách stojí přes řeku ocelový obloukový most (2), který před vybudováním Kružberské přehrady do r. 1955 stál v údolí řeky Moravice u obce Kerhartice (3). Naproti požární zbrojnice se nachází památkově chráněný areál vodního mlýna Wesselsky (4).

0102034c04

V Jakubčovicích nad Odrou za restaurací „U čápa“ stojí obnovený Pomník padlých v 1. světové válce (5). Z Jakubčovic n. O. pokračujeme po cyklotrase č. 503 „Odersko“ až do Klokočůvku, kde odbočíme do údolí řeky Odry k poutnímu místu.

05070606b0908

Na vjezdu do Heřmánek stojí za prohlídku silniční kamenný klenutý most přes Heřmanický potok (6), který bude v blízké době nahrazen novým méně vzhledným ocelovým propustkem. Za tímto mostem, pod levostranným zábradlím, vyvěrá „Jubilnejní pramen“ (7) s kamennou pamětní deskou (8).

111413121517

Na cestě z Klokočůvku k poutnímu místu se po pravé straně cesty nachází Přírodní památka „Vrásový soubor u Klokočůvku“ (9) dokládající prehistorické horotvorné procesy v zemské kůře. Na samotném poutním místě, jehož pověst i vývěr výtečné pitné vody jsou většině čtenářů známé (10), Vám doporučujeme všimnout si dvou nenápadných zajímavostí.

1818a18b18c18d

Kamenná „nádoba“, do níž padá voda z ocelové trubky pramene (11), je bývalou křtitelnici ze spálovského kostela. Druhá zajímavost je zrakům návštěvníků ukryta pod oltářním plátnem kamenného oltáříku s plastikou P. Marie. Jedná se o kamenný kříž (12) připomínající tvarem smírčí kříž.

1919a212020a

Od poutního místa odbočíme vlevo a pokračujeme po modře značené trase KČT do Klokočůvku. Před stoupáním chatovou osadou vzhůru do kopce, si uděláme malou pěší odbočku ke skalce zvané „Orlí skála“ („Čížavica“). Z této skalky (13) je pěkný výhled do údolí řeky Odry ke „Spálovskému mlýnu“ i k vojenskému prostoru. Je odtud vidět i nejužší místo údolí (v místě stávajícího silničního mostu přes řeku Odru), kde má v budoucnosti stát přes 90 m vysoká betonová hráz vodní nádrže „Spálov“ (14) pro akumulaci vody a nadlepšování průtoků v řece Odře.

2323a222424c

Modrá turistická značka vede k vesnickému hřbitovu v Klokočůvku (15) odkud se otevírá zajímavý výhled do údolí řeky Odry k Heřmánkám a k jakubčovickému kamenolomu. Od hřbitova sjedeme ke kapli sv. Antonína Paduánského s památnými lipami (16), kde modrou značku opustíme a budeme pokračovat dolů vesnicí cestou do Oder.

2626a2905b28

V Heřmánkách odbočíme doprava přes železniční přejezd k bývalému skladu dřeva a za mostem přes řeku Odru vlevo na cestu, která nás po pravém břehu Odry zavede kolem památného dubu u brodu (17) do Jakubčovic n. O. Při výjezdu na Sportovní ulici, stojí vpravo areál bývalé věznice (18), kde je v současnosti provozována paintballová střelnice zvaná „Alcatraz“. Na cyklotrase č. 503 „Odersko“ je možné v Odrách navštívit muzeum mlýnských kamenů, které se nachází v areálu Ski centra v Odrách na Nadační ulici (19). Přejeme Vám pěkné zážitky i počasí.

Autor textu a fotografií: Ing. Petr Lelek (OZ - listopad/2012)

Historicko-vlastivědný spolek (jk-2014)

Ke stažení : | (ukryte-zajimavosti).pdf (ukryte-zajimavosti).pdf | 
Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .