Loading...

JAKUBČOVICE NAD ODROU

Dřevěná zvonička ze 17. stol. s pamětní tabulkou na návsi, pískovcový kříž před statkem v reálu kamenolomu, památné stromy - "Pavlíkovu lípu a dub". Ulice Sportovní Vás zavede kolem fotbalového stadionu, bývalého mlýnského náhonu s výskytem mihulí potočních a velevrubů tupých a bývalé věznice k přírodní rezervaci "Suchá Dora" - jedná se o květnatou bučinu typickou pro původní lesní porosty Nízkého Jeseníku. Žlutá tur. značka Vás dovede přes Jakubčovice n. O. údolím Dobešovského potoka, kde jsou nejbohatší vstavačové louky na Odersku, k Dobešovu.

 

Těžba kulmských drob na úbočích kopce Chrastavce (531 m n.m.) začala v Jakubčovicích zásluhou Emila Teltschika v r. 1875 v kamenolomu označovaném jako provoz č. I, který byl situován blíže k Odrám. Výstavbou žel. tratě se zařízení na zpracování kamene přesunulo nad železniční zastávku. Původně se vagóny nakládaly kamenem přímo na trati, v r. 1911 se začala stavět vlastní vlečka, nová třídírna a svahový zásobník, který se dochoval v pravém svahu za žel. zastávkou. Nynější vlečka s garáží pro posunovací lokomotivy spolu s novou třídírnou, drtiči a kalovým hospodářstvím byly vybudovány v letech 1973 - 74.

 

V místě, kde se před žel. přejezdem silnice z Jakubčovic do Heřmánek přimyká spolu s Odrou k žel. trati, stávalo ještě v osmdesátých letech zařízení druhého kamenolomu, který vznikl jako samostatný, po znárodnění se však stal součástí tzv. "Teltschikova" kamenolomu jako provoz č. II. I tento kamenolom měl svou vlečkovou kolej, kde se do jejího snesení posunovaly vagóny el. navijákem. Mezi světovými válkami vedla k této vlečce nákladní lanová dráha přivážející kamení z dnes již zaniklého kamenolomu zvaného "Skalka" (nad Jakubčovicemi ve svahu pod přírodní rezervací "Suchá Dora"). Provoz lanovky však byl drahý a tak záhy došlo k jejímu zrušení a byla prodána na Zakarpatskou Rus. Za zmínku rovněž stojí využívání válečných zajatců při pracích v kamenolomu. Francouzští a později britští váleční zajatci byli ubytováni v dnes již zbouraných barácích po pravé straně nad tratí mezi oběma výše zmíněnými kamenolomy. Po válce byli pro práci v kamenolomu využíváni němečtí zajatci. V letech 1951 - 53 byla za Odrou postavena nová věznice již pro naše vězně. Její budova nyní chátrá a můžete ji vidět z vlaku po levé straně před žel. přejezdem za jezem a budovou vodárny.


Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .