Loading...

VRAŽNÉ

okruh-vrazne033

Koncem každého roku pořádají ochránci přírody ZO ČSOP Odrytradiční ukončovací vycházky do okolí města Oder. Na nenáročných kratších trasách si všímají různých zajímavostí a za vhodných podmínek si rozdělají malý oheň, nebo navštěvují zajímavé objekty. Tato vycházka vedla z Mankovic přes Vražné do osady Emauzy. Z Mankovic nás vyprovázel drobný déšť, který ale postupně slábl až nakonec vysvitlo i sluníčko.

5110210103103

Z autobusové zastávky v Mankovicích jsme putovali kolem železniční zastávky a po mostě přes řeku Odru kolem objektu bývalé sušičky. Za ní se rozkládá zavodněná plocha po odtěženém štěrku, vytvářející zajímavé přírodní jezero (3).

040607054073

Od křižovatky z hospodou "Na Rozcestí" jsme se vydali kolem školy ke kostelu sv. Petra a Pavla (9). Poštěstilo se nám jej, díky ochotě místní rodačky, neplánovaně navštívit a prohlédnout malebný interiér. Po předešlé domluvě pak i rodný dům Johanna Gregora Mendela v Hynčicích - http://mendel-rodnydum.vrazne.cz/ (17).

1410111312085

Cestou jsme si ještě prohlédli kaple (8, 12, 22) a pomníky (6, 9), občasný pramen u vodárny (5) a zajímavý kamenný propustek (11). Nově opravený "Huvarův" most a most před prodejnou potravin, překlenující klidně meandrující Vraženský potok. Nechali jsme se přenést do minulosti u staré školy, navštěvované slavným rodákem (13) i u historické hasičské zbrojnice (16) u rodného domu J. G. Mendela. V něm jsme posvačili a zúčastnili se prohlídky památníku a muzea.

084170551918

Navštívili jsme také informační centrum, místní knihovnu a podívali se do pokojů a ubytovny pro cykloturisty. Po prohlídce jsme pokračovali dále přes dálnici D1 (18) směrem k silnici I/47 Bělotín - Odry, kterou jsme přešli a stoupali po silnici kolem dřevěného kříže (19) k lesu. Odbočili jsme doprava a kolem včelínů a Včelí studánky (20), udržované osadníky z Emauz došli k významnému krajinnému prvku - Mendelově kaštanu (21). Vrátili se zpět na silnici Bělotín - Odry a po ní jsme došli do malé osady Emauzy.

2011212221

V Emauzích stojí zajímavá kaple sv. Floriána (22) a pod osadou se rozkládá areál s klubovnou a sportovním a dětským hřištěm (23). Vodní nádrž pod areálem je vyhlášeným rybářským místem. V pohostinství Jan Fárek , kde pořádají pravidelně každý měsíc tradiční zvěřinové hody, jsme poobědvali. Plni milých dojmů z pěkné vycházky a ochotných průvodců, jsme ze zastávky (24) autobusem dojeli do Oder. 

2224262527

Legenda k mapě: 

01. Farní kostel Navštívení Panny Marie v Mankovicích, postaven v r. 1795

02. Památná lípa u železniční zastávky v Mankovicích

03. Přírodní jezero, vzniklé zavodněním těžebního prostoru po těžbě naplavenin z říčního písku

04. Socha sv. Jana Nepomuckého u domu čp. 11 z r. 1708, kulturní památka ČR: rejstříkové č. 8 - 2115

05. Pomníček zasvěcený sv. Aloisovi, připomínající tragickou událost ze 7.listopadu roku 1945 při výbuchu nalezené munice

06. Občasný pramen pod již nefunkčním vraženským vodojemem

07. Mramorový křížek před hřištěm u nové hasičské zbrojnice „Věnovaný Lidovou organisací L.P.1948“

08. Kaple sv. Kříže z r. 1859 v oplocení zahrady statku č.p. 154, vedle budovy bývalého kina (do r. 1985)

09. Kostel sv. Petra a Pavla, postaven v létech 1789 - 1799 na místě starého dřevěného kostela připomínaného již v r. 1455 - v popředí pískovcový kříž s reliéfem P. Marie - kulturní památka ČR č. 8-4078, vedle kostela památník obětem 1. světové války (1914 - 1918)

10. Pietně upravené staré hroby na vraženském hřbitově

11. Kamenný propustek sbírající vodu s polí, ústící do Vraženského potoka

12. Kaple sv. Panny Marie v Hynčicích (1855) s pískovcovým křížem

13. Původní venkovská škola sloužící od r. 1795, navštěvovaná J. G. Mendelem v jeho dětství (1831 – 1833), navržená na chráněnou kulturní památku

14. Pískovcová socha Panny Marie s Jezulátkem u silnice před domem č.p. 72 v Hynčicích – kulturní památka

15. Zajímavý kříž stojící v meandru Vraženského potoka z poloviny 19. století

16. Původní hasičská zbrojnice postavená s finančním přispěním J.G.Mendela (po „hrozném požáru“ v roce 1868), vybavená stříkačkou zakoupenou J.G.Mendelem v Brně v r. 1882

17. Památník "Rodný dům Johanna Gregora Mendela" s muzejní expozicí, informačním centrem, obecní knihovnou, přednáškovým sálem a ubytovnou (kulturní památka ČR, rejstříkové č. 8-1698)

18. Nový úsek dálnice D1 (v délce 80,152km), budovaný v letech 2007-2011, který plně nahradil původní projekt D47 z r. 1963 (Původní trasování D1 – Brno-Rousínov-Uh.Hradiště-Uh.Brod-Trenčín-Žilina-Poprad-Prešov-Košice-státní hranice ČSSR/SSSR)

19. Dřevěný kříž vysvěcený oderskými skauty v r. 1998 k 80. výročí vzniku Československé republiky

20. Včelí studánka, udržovaná osadníky z Emauz

21. Mendelův jírovec (vysazený J.G.Mendelem a jeho sestrou Theresií) s vybudovaným posezením a stromořadím, lemujícím historickou „Opavskou cestu“ (Hranice-Opava)

22. Kaple sv. Floriána se zvoničkou z r. 1805 s pískovcovým křížem, opravená a vysvěcená v r. 1998

23. Sportovní "Areál u rybníka pod Emauzy" s klubovnou, dětským a sportovním hřištěm, který je možné si pronajmout a vodní nádrží s možností plavání a rybolovu

24. Informační cedule s historií osady u autobusových zastávek (Nový Jičín – Odry) na silnici I/47

 

Text a foto: Jiří Kucharz

Mapové podklady: Mapy.cz s.r.o. http://www.mapy.cz/         

(jk-2013)

Ke stažení : | po stopách j.g.mendela po stopách j.g.mendela | 
Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .