Loading...

EVL Poodří

EVL Poodří (kód lokality CZ 0814092) byla vyhlášena Nařízením vlády č. 132/2005 Sb. v příloze č. 793 (území EVL Poodří je v mapce označeno číslem 4).

Cílem ochrany je zachování optimálních podmínek pro tyto zvláště chráněné živočichy: svinutec tenký, kuňka ohnivá, ohniváček černočarý, modrásek bahenní, piskoř pruhovaný,

páchník hnědý, čolek velký a velevrub tupý.

Jedná se o tok řeky Odry v úseku od silničního mostu u oderských rybníků po Ostravu a další

cenné přírodě blízké biotopy na území CHKO Poodří a v jejím okolí. Na Odersku toto EVL zasahuje na Mankovice a Vražné u Oder. Tato EVL má výměru 5235,0293 ha a její cílová kategorie ochrany je navrhována jako CHKO a přírodní památka.

Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .