Loading...

Demel, Phdr. et. Judr. Heinrich Johann

26. listopadu roku 1808 se plátenickému mistru Johannu Demelovi a jeho manželce  Regině, rozené  Ulmannové v  domě  č.p. 4  (dnes  lékárna  na Masarykově náměstí) narodil syn Heinrich Johann. Malý Heinrich  projevoval  na obecní  škole v Odrách  mimořádné nadání  a  tak ho jeho strýc Heinrich Ullmann, správce fary v Suchdole, dal na další studia. Student Demel potom absolvoval:

demel rodny-dum-demel

 

 • piaristickou hlavní školu v Lipníku
 • v letech 1822 až 1827 gymnázium v Olomouci
 • v roce 1828 universitu v Olomouci
 • v letech 1829 až 1834 universitu ve Vídni,  kde studoval filosofii  a  později i právně-politická studia
 • v letech 1836 a 1837 přednášky z vyšší matematiky a astronomie.

vypis-matriky

V roce 1835 byl Heinrich Johann
Demel promován na doktora filosofie a 11. května  r.1850  na doktora práv. Dr. Demel se roku1841 stal asistentem vyšší matematiky na Polytechnickém institutu ve Vídni, kde pracoval až do roku 1845, přičemž  současně přednášel i elementární matematiku jako suplent. Dne 15. února 1845 byl jmenován profesorem na stavovské reálce ve Štýrském Hradci, kde přednášel elementární matematiku a od 9. října 1845, jako suplent, i teoretickou fyziku. Po dvou letech působení ve Štýrském Hradci přešel na katedru elementární matematiky c.k. Polytechnického  institutu ve Vídni, kde působil 3 roky.

Císařským dekretem ze 22. září 1850 byl Dr. Phil. et Jur. Heinrich Johann Demel  jmenován  ředitelem Tereziánské  akademie  ve  Vídni. Při jeho jmenování ministr vyučování hrabě Thun uvedl, že od nového ředitele očekává přetvoření  této, pro císařství významné školy, na moderní a výkonný ústav. Tereziánská  akademie byla založena císařovnou Marii Terezii  24. února 1746 v bývalém letním sídle  císařoven  „Favorita“,  za vydatné pomoci jezuitů a později i piaristů, jako instituce pro vzdělávání státních  úředníků. Škola byla internátního typu s důrazem na sport a cizí jazyky.

knihovna


 


Za ředitelství Dr. Demela se působnost ředitele Tereziánské akademie omezila na vedení výchovy, vyučování a vnitřního chodu akademie, na rozdíl od dosavadní působnosti ředitele, jenž byla  zaměřena jen na správu jmění a různých nadací, zejména nadačních panství.

Rozhodnutím ze 6. září 1857 bylo povoleno spojení místa ředitele na  akademickém gymnáziu   s  úřadem ředitele Tereziánské akademie  a  Dr. Demel byl  18. září 1857  jmenován i ředitelem Tereziánského gymnázia a stal se  c. k. vládní radou. Byl  tak oceněn jeho positivní  vliv na  rozvoj  a  transformaci školy  přes  ztížené podmínky, způsobené  událostmi  revolučního  roku 1848. Dr. Demel pak řídil Tereziánskou akademii ještě 9 let, než byl  Nejvyšším rozhodnutím ze  7.srpna 1866  penzionován.

knihovna knihovna

Dne 24. února roku 1854 se Dr. Demel oženil ve Štýrském Hradci se slečnou  Frederikou  Othilií  von Bosset, dcerou majitele panství Trautenberg a rady štýrského stavovského výboru  Ernsta rytíře von Bosset. Ke  světlým stránkám  jeho  života  patřila i výsada  soukromě  vyučovat  fyzice princeznu  Marii Terezu  (*1845 / †1927)  a  Matyldu Marii  (*1849 / †1867),  dcer  jeho císařské Výsosti arcivévody  rakouského Albrechta Bedřicha Rudolfa (*1817 / †1895).

Phdr. et Judr. Heinrich Johann Demel se dlouho ze své penze netěšil, zemřel 16. ledna 1867, v 58-mi letech, nákazou antraxem. Byl pohřben se všemi poctami na Matzleinsdorfském  hřbitově ve Vídni, Trierstrasse 1.

Zpracoval: Pavel Kašpar st., Odry

Použitá literatura a prameny:

Anton Rolleder : Geschichte der Stadt und des Gerichtbezirkes  Odrau . Steyer 1903 Heimatbrief der Stadt Odrau und Umgebung, 19.Ausgabe, Seite 12 Heimatbrief der Stadt Odrau und Umgebung, 207.Ausgabe, Seite 5 Rodná matrika N-I-N1807-18301064od I14 Odry (str. 19), ZA Opava Webové stránky Tereziánské akademie: (www.theresianum.ac.at)

Ing. Pavel Kašpar, studoval elektronickou trakci na Vysoké škole dopravní v Žilině a elektrotechniku na ČVUT Praha. V rámci vědecké aspirantury pak v letech 1985 až 1989 studoval elektrické pohony na Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Do roku 2003 pracoval ve Výzkumném ústavu kolejových vozidel Praha a následně ve vývoji kolejových vozidel u firmy Siemens. V roce 2008 odešel do důchodu.

Je členem Historicko-Vlastivědného spolku v Odrách. Zajímá se o regionální historii Oderska, se zaměřením na strukturu a sociální postavení jeho obyvatelstva, včetně význačných osobností, rozvoj průmyslu v oblasti, historii i současnost evropských železnic a další.

(jk-2012)

 • Výpis z rodné matriky – Heinrich Johann Demel ( Zdroj: ZA Opava )
 •  Historická budova Tereziánské akademie ve Vídni ( Zdroj: www.theresianum.ac.at )
 • Historická knihovna Tereziánské knihovny 2 ( Zdroj: www.theresianum.ac.at )
 • Historická knihovna Tereziánské knihovny 1 ( Zdroj: www.theresianum.ac.at  )
 • Phdr. et. Judr. Heinrich Johann Demel
Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .