Loading...

Mendel, Johan Gregor

HYNČICE

Johann Mendel se narodil 20.07.1822 v Hynčicích (součást obce Vražné u Oder). Jeho rodiče hospodařili na menší zemědělské usedlosti, kde pěstovali zeleninu a chovali dobytek. V ovocné zahradě chovali včely a na dvorku spoustu drůbeže.

Mendlův otec byl otevřen novým myšlenkám a technickému pokroku. Po návratu z osmileté vojenské služby v napoleonských válkách, vybudoval na místě dřevěné budovy cihlový dům. V novém domě již vyrůstal Johann se svými dvěma sestrami Veronikou (1820) a Terezií (1829). Poslední dva sourozenci zemřeli krátce po narození.

Základní vzdělání nabyl ve staré hynčické škole (1831-1833). Jeho učitelem byl vedle Schreibera i Thomas Makitta, který na škole působil od jejího otevření (1796) až do roku 1839. Předtím vyučoval v Hynčicích soukromě strýc Mendlovy matky Anton Schwirtlich. Tehdy byli vesničané většinou negramotní a děti musely pracovat doma i na poli. Škola v domovské obci znamenala pro děti snadnější přístup k základnímu vzdělání (čtení, psaní, počítání, katechizmus).

LIPNÍK NAD BEČVOU

Nejlepší žáci z hynčické školy měli možnost pokračovat dále ve studiu na krajské škole v Lipníku. Vedle Mendla se to tehdy z Hynčic podařilo i dvěma školákům z vyšších ročníků. Mendel nastoupil jako jedenáctiletý do třetího ročníku čtyřleté krajské školy v roce 1833. Bydlel na Piaristické koleji a stal se nejlepším žákem svého ročníku.

OPAVA – GYMNÁZIUM

V Opavě žil Mendel velice skromně. Rodiče mu občas posílali po povozníkovi chléb a máslo. Když v roce 1838 složil zkoušku pro soukromé učitele a kandidáty učitelství, přivydělával si  na živobytí doučováním slabších žáků. Pro fyzické vyčerpání však musel o rok později studim na delší dobu přerušit. Přesto nakonec studium na gymnáziu dokončil jako jeden z nejlepších žáků.

OLOMOUC – FILOZOFICKÝ ÚSTAV

Ve studiu se rozhodl pokračovat na filozofickém ústavu v Olomouci. Ke konci prvního ročníku (1840-41) musel studium ze zdravotních důvodů opět přerušit. Část zkoušek již složil na výbornou, přesto ale nakonec musel opakovat celý ročník znovu. Nutno zmínit jeho žalostné finanční zabezpečení a nutnost zajistit si při studiu obživu.

Filozofický ústav se mu podařilo dokončit díky podpoře sester a švagra. Mendel cítil, že takové napětí nemůže dále snášet a proto v roce 1843 požádal o přijetí do augustiánského kláštera ve Starém Brně. Řád vedle modliteb zajišťoval na své náklady i několik učitelských míst na státních školách a zajišťoval odbornou činnost ve prospěch vědy ve smyslu josefínských reforem. Svým školským zaměřením byl klášter pro talentovaného Mendela rozumným řešením.

BRNO – AUGUSTIÁNSKÝ KLÁŠTER

Při přijetí do augustiánského řádu sv. Tomáše na Starém Brně v roce 1843 bylo Mendelovi 21 let. Přijal řádové jméno Gregor. Nejdřív absolvoval jeden rok noviciátu, pak začal studovat čtyřleté teologické učiliště v Brně. Již ve třetím ročníku byl vysvěcen na kněze a po ukončení studia ho čekala práce kooperátora na římskokatolické faře v Brně.

Mendel se však v pastorační činnosti neosvědčil. U lože nemocných a při návštěvách trpících, propadal nepřekonatelné úzkosti a dostával se do nebezpečně chorobného stavu. I přes nedostatek Augustinů, zajišťujících duchovní služby, byl nucen jeho nadřízený v klášteře zprostit Mendla této funkce.

ZNOJMO – ZAČÁTEK UČITELSKÉ KARIÉRY

Poprvé působil Mendel jako pedagog na gymnáziu ve Znojmě, kde suploval matematiku a řecký jazyk. Ředitel gymnázia Ambros August Spallek doporučil Mendelovi, aby získal řádnou aprobaci pro výuku na gymnáziu. Mendel se proto ucházel o certifikát z učitelské způsobilosti na vídeňské univerzitě, na kterou si podal žádost a připojil vlastní životopis.

Nepodařilo se mu však zkoušku úspěšně složit. To však neoslabilo jeho touhu po pedagogické kvalifikaci. Podruhé úspěšně suploval v roce 1851 přednášky z přírodopisu na technickém učilišti v Brně.

VÍDEŇ – UNIVERZITNÍ STUDIA

Po neúspěchu při učitelské zkoušce se Mendel rozhodl pro studium na vídeňské univerzitě. Přednášky navštěvoval v letech 1851-1853 se zaměřením na studium fyziky a přírodopisu. Mezi jeho učitele patřili moderní experimentální fyzik Christian Doppler a pokrokový rostlinný fyziolog Franz Unger. V roce 1855 se Mendel pokusil naposledy o získání osvědčení z učitelské způsobilosti pro výuku fyziky pro vyšší třídy a přírodopisu pro nižší třídy gymnázií na univerzitě ve Vídni.

(jk-2012)

  • Johan Gregor Mendel
Zpět na seznam článků

Copyright © 2012  Oderské vrchy | Mapa webu
Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   .